אתר לך לך

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
אתר לך לך by Mind Map: אתר לך לך

1. תוכן

1.1. ציוני תלמידים

1.2. הודעות מורים

1.3. הודעות בית הספר

1.4. בלוג פתוח למורים ותלמידים

1.5. תמונות

1.5.1. דרך להעלאת תמונות

1.5.1.1. פתוח או סגור?

1.6. וידאו

1.7. ספרות מקצועית

1.8. עדכונים

1.9. קישורים

1.9.1. קישור לפייסבוק

1.10. חומרים למורים

1.10.1. מחוונים להכנת מיפויים

1.10.2. טבלאות מיפויים

2. לו"ז לבנית אתר

3. שיתוף

3.1. תכנים לכל התלמידים

3.2. תכנים לתלמיד לפי סיסמא

3.3. תכנים להורים

3.4. תכנים לכל המורים

3.5. תכנים למורים לפי התחברות

3.6. תכנים למנהל אתר

3.7. תכנים להנהלת מניפה

3.8. תכנים לציבור הרחב

4. מקום למנהל

5. דפים

5.1. מקום אישי לכל תלמיד

5.1.1. מעקב ניקובים

5.1.2. מיפוי מיומנויות אישי

5.1.3. מעקב ציונים

5.2. מקום אישי לכל מורה

5.2.1. מעקב ניקובים

5.2.1.1. אופציה לדיווח שוטף

5.2.1.2. אופציה לצפיה במעקב שוטף

5.2.2. מערכת שעות אישית

5.2.2.1. קישור ליומן גוגל אישי

5.2.3. ציוני תלמידים למקצוע

5.2.3.1. מסתנכרן לפי עדכון שלו

5.2.3.2. ניתן לראות ציונים שוטפים

5.2.4. מעדכן חומרי לימוד

5.3. חזון

5.4. פרוייקטים

5.5. דף הבית

5.6. חומרי לימוד

5.6.1. חומרי לימוד של מניפה

5.6.2. הזמנת ספרי לימוד

5.6.3. מפות מחשבה בכל המקצועות

5.6.4. קישורים לאתרי אינטרנט לימודיים

5.7. אודות התכנית

5.8. טפסי הרשמה

5.8.1. יצירת קשר

5.9. טיולים

5.10. אתרי מקצוע

5.11. פורום הורים

5.12. לוח אירועים

5.13. מערכת שעות

6. אפשרות לביצוע תשלום