4 клас. Інформатика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4 клас. Інформатика by Mind Map: 4 клас. Інформатика

1. 1 Розділ. Інформація навколо мене

1.1. Дослідження 1. Як ми отримуємо інформацію?

1.1.1. ПР. Створюємо пам’ятку. Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі. Робота у текстовому редакторі: форматування тексту, вставлення зображень

1.2. Дослідження 2. Як відбуваються перетворення інформації?

1.2.1. ПР.Опитування: заповнюємо таблицю Здійснення опитування; фіксування результатів та подання їх у формі таблиці. Повторення основних прийомів редагування таблиць у текстових редакторах. Ускладнення: здійснювання е-опитування за допомогою Google Forms

1.3. Дослідження 3. Як побудовано комп’ютер?

1.3.1. ПР. Ділимося новими знаннями : створення презентації власного дослідження. Пошук інформації в мережі Інтернет. Робота з редактором презентацій PowerPoint або з онлайн-редактором презентацій Google Slides

1.4. Дослідження 4. Як об’єднати ресурси всіх комп’ютерів?

1.4.1. Складаємо програму для виконавця. Складання програми для виконавця Навантажувач (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; програмування)

1.5. Дослідження 5. Навіщо потрібна електронна пошта?

1.5.1. ПР. Спілкуємося на відстані написання електронного листа.

1.6. Дослідження 6. Як разом робити одну справу на відстані?

1.6.1. ПР. Створюємо онлайн-дошку (с. 25): подання інформації на онлайн-дошці та робота з нею. Створення онлайндошки Українські народні музичні інструменти у сервісі Google Jamboard

1.7. Дослідження 7. Як розпізнавати фейки?

1.7.1. ПР. Створюємо онлайн-дошку продовження роботи над онлайндошкою Українські народні музичні інструменти у сервісі Google Jamboard. Мешканці лісу. Робота з комп’ютерною програмою на закріплення знань курсу Я досліджую світ (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс: Мешканці лісу)

1.8. Дослідження 8. Як ефективно організувати співпрацю?

1.8.1. ПР. Плануємо та виконуємо мініпроєкт : групова робота над мініпроєктом

2. РОЗДІЛ 2. Алгоритми та програми

2.1. Дослідження 9. Як службові слова змінюють зміст

2.1.1. ПР.Знайомся — виконавець “Кенгуру” : ознайомлення з системою команд виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; інтерактивний режим та створення програм за лінійними алгоритмами)

2.2. Дослідження 10. Як одна команда може замінити кілька?

2.2.1. ПР. Знайомся — виконавець “Кенгуру” : ознайомлення з системою команд виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; інтерактивний режим та створення програм за лінійними алгоритмами)

2.3. Дослідження 11. Як умова може зупинити алгоритм?

2.3.1. ПР. Дослідження програми з циклами . Команди виконавця Кенгуру: Повтори; Поки не край поля. Створення програм із циклами

2.4. Дослідження 12. Як знайти спільну мову з виконавцем?

2.4.1. ПР. Виправляємо помилки. Робота у середовищі виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс). Створення програм із циклами. Тестування програм

2.5. Дослідження 13. Які алгоритми може зрозуміти комп’ютер?

2.5.1. ПР. Малюємо сходи. Робота у середовищі виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс). Створення програм із циклами. Тестування програм

3. РОЗДІЛ 3. Моделі та моделювання

3.1. Дослідження 14. Навіщо потрібні моделі?

3.1.1. ПР. Знайомимося зі світом 3D. Дослідження тривимірних об’єктів за допомогою програми 3D-моделі

3.2. Дослідження 15. Як використовують моделі?

3.2.1. ПР.Графічний редактор “Paint 3D” . Робота у графічному редакторі. Найпростіші дії з 3D-моделями у програмі Paint 3D

3.3. Дослідження 16. Коли люди кодують інформацію?

3.3.1. ПР.Створюємо QR-коди (с. 60): робота в онлайн-сервісі для створення QR-кодів. Шифрування та розшифровування повідомлення. Ускладнення: створення карток для навчальної гри з використанням QR-кодів

3.4. Дослідження 17. Як порівняти різні моделі?

3.4.1. ПР. Вставляємо зображення в таблицю . Робота в текстовому редакторі: вставлення зображення у клітинку таблиці, форматування таблиці

3.5. Дослідження 18. Які “нереальні реальності” існують? (

3.5.1. ПР. Створюємо віртуальний світ): робота з графічним редактором Paint 3D. Композиція тривимірних об’єктів; дослідження властивостей тривимірного середовища

3.6. Дослідження 19. Як подорожувати, не виходячи з дому?

3.6.1. ПР.Маршрути буденні та фантастичні. Сервіс Google Maps на комп’ютері та мобільний застосунок: пошук та порівняння маршрутів; навігатор

4. РОЗДІЛ 4. Проєкти та презентації

4.1. Дослідження 20. Які функції мають програмиредактори?

4.1.1. ПР. Презентація-комікс : робота у редакторі презентацій. Створення презентації-коміксу: форматування зображень, вставлення та трансформація фігур, оформлення слайдів

4.2. Дослідження 21. Як покращити презентацію?

4.3. Дослідження 22. Чи можна полагодити пристрій самотужки?

4.3.1. ПР. Презентація — репортаж з уроку. Робота у редакторі презентацій: вставлення зображення, відеочи аудіоматеріалу

4.3.2. ПР.Організуємо співпрацю: пошук інформації в мережі Інтернеті; робота з редактором презентацій. Особливості впорядковування інформації під час роботи в групі. Прийоми, які дають змогу удосконалити пошук у Google

4.4. Дослідження 23. Як зробити презентації достовірними?

4.4.1. ПР. Організуємо співпрацю: завершення групової роботи над презентаціями. Пошук схожих зображень: пошук у Google за зображенням

4.5. Дослідження 24. Як правильно вказувати джерела інформації?

4.5.1. ПР. Удосконалюємо свої презентації: редагування презентацій. Пам’ятка з оформлення слайдів

4.6. Дослідження 25. Як ефективно працювати в команді?

4.6.1. ПР. Спільний проєкт: від задуму до мети: групова робота над проєктом