Zones on el català no és llengua oficial

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zones on el català no és llengua oficial by Mind Map: Zones on el català no és llengua oficial

1. Catalunya Nord

1.1. Dades generals

1.1.1. Descripció

1.1.1.1. Geogràfica

1.1.1.2. Demogràfica

1.1.1.3. Lingüística

1.1.2. Història general

1.1.2.1. Regió

1.1.2.2. Llengua

1.1.3. Estatus jurídic i polítiques oficials

1.2. Presència i ús segons sectors

1.2.1. Ensenyament

1.2.2. Administració de Justícia

1.2.3. Mitjans de comunicació i TIC

1.2.4. Autoritats i serveis públics

1.2.5. Producció i indústries culturals

1.2.6. Economia

1.2.7. Família vs. societat

1.2.8. Relacions transfrontereres

2. L´Alguer

2.1. Dades generals

2.1.1. Descripció

2.1.1.1. Geogràfica

2.1.1.2. Demogràfica

2.1.1.3. Lingüística

2.1.2. Història general

2.1.2.1. Regió

2.1.2.2. Llengua

2.1.3. Estatus jurídic i polítiques oficials

2.2. Presència i ús segons sectors

2.2.1. Ensenyament

2.2.2. Administració de Justícia

2.2.3. Autoritats i serveis públics

2.2.4. Mitjans de comunicació i TIC

2.2.5. Producció i indústries culturals

2.2.6. Economia

2.2.7. Família vs. societat

2.2.8. Relacions transfrontereres

3. El Carxe

3.1. Dades generals

3.1.1. Descripció

3.1.1.1. Geogràfica

3.1.1.2. Demogràfica

3.1.1.3. Lingüística

3.1.2. Història general

3.1.2.1. Regió

3.1.2.2. Llengua

3.1.3. Estatus jurídic i polítiques oficials

3.2. Presència i ús segons sectors

3.2.1. Ensenyament

3.2.2. Administració de Justícia

3.2.3. Autoritats i serveis públics

3.2.4. Mitjans de comunicació i TIC

3.2.5. Producció i indústries culturals

3.2.6. Economia

3.2.7. Família vs. societat

3.2.8. Relacions transfrontereres

4. Franja d'Aragó

4.1. Dades generals

4.1.1. Descripció

4.1.1.1. Geogràfica

4.1.1.2. Demogràfica

4.1.1.3. Lingüística

4.1.2. Història general

4.1.2.1. Regió

4.1.2.2. Llengua

4.1.3. Estatus jurídic i polítiques oficials

4.2. Presència i ús segons sectors

4.2.1. Ensenyament

4.2.2. Administració de Justícia

4.2.3. Autoritats i serveis públics

4.2.4. Mitjans de comunicació i TIC

4.2.5. Producció i indústries culturals

4.2.6. Economia

4.2.7. Família vs. societat

4.2.8. Relacions transfrontereres