Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zones on el català no és llengua oficial by Mind Map: Zones on el català no és
llengua oficial
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zones on el català no és llengua oficial

Estudi de les regions on el català no és reconegut com a llengua oficial. Usos en diferents àmbits i mesures per promoure'l.

Catalunya Nord

Dades generals

Descripció, Geogràfica, Demogràfica, Lingüística

Història general, Regió, Llengua

Estatus jurídic i polítiques oficials

Presència i ús segons sectors

Ensenyament

Administració de Justícia

Mitjans de comunicació i TIC

Autoritats i serveis públics

Producció i indústries culturals

Economia

Família vs. societat

Relacions transfrontereres

L´Alguer

Dades generals

Descripció, Geogràfica, Demogràfica, Lingüística

Història general, Regió, Llengua

Estatus jurídic i polítiques oficials

Presència i ús segons sectors

Ensenyament

Administració de Justícia

Autoritats i serveis públics

Mitjans de comunicació i TIC

Producció i indústries culturals

Economia

Família vs. societat

Relacions transfrontereres

El Carxe

Dades generals

Descripció, Geogràfica, Demogràfica, Lingüística

Història general, Regió, Llengua

Estatus jurídic i polítiques oficials

Presència i ús segons sectors

Ensenyament

Administració de Justícia

Autoritats i serveis públics

Mitjans de comunicació i TIC

Producció i indústries culturals

Economia

Família vs. societat

Relacions transfrontereres

Franja d'Aragó

Dades generals

Descripció, Geogràfica, Demogràfica, Lingüística

Història general, Regió, Llengua

Estatus jurídic i polítiques oficials

Presència i ús segons sectors

Ensenyament

Administració de Justícia

Autoritats i serveis públics

Mitjans de comunicació i TIC

Producció i indústries culturals

Economia

Família vs. societat

Relacions transfrontereres