Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4 years plan by Mind Map: 4 years plan

1. Năm nhất

1.1. Kì 1

1.1.1. Luyện tập các chương trình code cơ bản như C, C++, CSS, Python,......

1.1.2. Ổn định lịch học, thời gian làm việc và sinh hoạt

1.1.3. Làm quen với môi trường đại học, tạm thời chưa tham gia các CLB để dễ dàng sắp xếp thời gian

1.1.4. Cố gắng cân bằng giữa học và việc làm hiện tại để không bị trượt môn

1.1.5. Tiếp tục luyện tập các bài tập Calisthenics và Cardio để duy trì sức khỏe

1.2. Kì II

1.2.1. Tiếp tục học tập các chương trình code cơ bản để nắm vững kiến thức

1.2.2. Bắt đầu kiếm việc làm thêm tiếp theo để giảm gánh nặng tài chính cho bố mẹ

1.2.3. Cân bằng lại thời gian cho phù hợp với việc học và việc làm

1.2.4. Bắt đầu ôn luyện lại môn tiếng Anh

1.2.5. Đạt tổng kết kì loại giỏi

1.2.6. Tiếp tục duy trì các bài tập để cân bằng sức khỏe

2. Năm hai

2.1. Kì I

2.1.1. Tham gia vào CLB Thanh niên tình nguyện hoặc CLB guitar của trường

2.1.2. Đăng kí một khóa học nấu ăn

2.1.3. Tổng kết kì đạt loại giỏi

2.1.4. Tiếp tục ôn tập tiếng anh

2.1.5. Học các chương trình lập trình cao hơn như HTML, Java, tham gia vào các diễn đàn về trí tuệ nhân tạo dể tìm hiểu

2.2. Kì II

2.2.1. Mua một chiếc motor 150cc ( nếu có thể )

2.2.2. Tổng kết kì đạt loại giỏi

2.2.3. Thử nghiệm các món ăn mới kết hợp giữa 5 nền văn hóa

2.2.4. Tập trung ôn tập tiếng anh để lên năm học sau sẽ đăng kí ôn tập IELTS

2.2.5. Test thử trình độ lập trình với anh trai ở khóa trên để kiểm tra bản thân

3. Năm ba

3.1. Kì I

3.1.1. Đăng kí một khóa học IELTS với mục tiêu đạt IELTS 7.0

3.1.2. Tổng kết kì đạt loại giỏi

3.1.3. Mua một chiếc máy ảnh

3.1.4. Tùy thuộc vào kết quả của bài test kì II năm 2 để apply vào một số công ty nhỏ nhằm phát triển kĩ năng lập trình của bản thân

3.1.5. Rèn luyện các chương trình lập trình cơ bản và nâng cao để

3.1.6. Thử nghiệm các web hoặc phần mềm do bản thân viết ra

3.2. Kì II

3.2.1. Tổng kết kì đạt loại giỏi

3.2.2. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập trình của bản thân

3.2.3. Thử xây dựng tưởng lửa và hộp đen để bảo mật các thông tin quan trọng

3.2.4. Trao đổi kiến thức và học hỏi ở những tiền bối lập trình trên diễn đàn

3.2.5. XIn rời khỏi các CLB để tập trung vào học tập cho năm sau

4. Năm cuối

4.1. Kì I

4.1.1. Tổng kết kì đạt loại giỏi

4.1.2. XIn thực tập vào các tập đoàn công nghệ lớn với bằng IELTS đã đạt được

4.1.3. Trau dồi kĩ năng lập trình

4.1.4. Xin nghỉ các việc làm thêm khác ngoài lập trình để tập trung tốt nghiệp

4.2. Kì II

4.2.1. Tốt nghiệp loại giỏi

4.2.2. Vượt qua giới hạn của bản thân về lập trình

4.2.3. Nộp CV xin việc vào các tập đoàn lớn