Oppimisprosessin suunnittelu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimisprosessin suunnittelu by Mind Map: Oppimisprosessin suunnittelu

1. Ohjeet

1.1. Kuinka tarkat ohjeet?

1.2. Kuinka vapaa toteutus?

2. Ajankäyttö

2.1. Mistä aikaa suunnitteluun?

2.2. Miten varautua teknisiin ongelmiin?

2.3. Miten ratkaista käytännön resurssipula?

2.4. Paljonko aikaa voi ja kannattaa käyttää tehtävään?

2.5. Miten suhteuttaa ajankäyttö tavoitteisiin?

2.6. Ajan riittämättömyys: varasuunnitelma?

2.7. Onko suunnitelmaa tuntikohtaisille osa-alueille?

2.8. Onko riittävästi aikaa opastukselle?

2.9. Kuinka paljon aikaa on käytettävissä suunnitteluun ja opettajan harjoitteluun?

2.10. Mikä on järkevä ajanjakson pituus?

2.11. Mitä voidaan sisällyttää, jotta aika riittää?

2.12. Mikä tärkeää, mikä vähemmän tärkeää?

2.13. Mistä aikaa suunnitteluun?

2.14. Miten suunnitellaan eri vauhtia etenevien oppilaiden tehtävät?

3. Valmis aineisto

3.1. Mitä valmista aineistoa voi hyödyntää jatkossa?

4. Tehtävät

4.1. Mikä on tehtävän ydinasia? Mikä on ekstraa?

4.2. Mikä on monimi?

4.3. Millaisia ovat motivoivat tehtävät?

4.4. Pitääkö tehtävän aina oll amielekäs?

4.5. Miksi tehdään? Mikä on tavoite?

4.6. Miten tehdään mielekkäitä oppimistehtäviä oppilaille?

4.7. Mistä löytää tehtäviä eri oppiaineisiin?

4.8. Miten tehtävät kohtaavat eritasoiset oppijat?

4.9. Miten tietää, että tehtävä edistää oppimista? Tai haittaa ja häiritsee?

4.10. Mitä vartern tehtäviä on?

4.10.1. opettamiseen?

4.10.2. oppimisen varmistamiseen?

4.10.3. oppilaiden työllistämiseen

5. Koneet, laitteet

5.1. Onko uudet laitteet käyttökelpoisia?

5.2. Mistä tietää, mihin suuntaan ollaan menossa?

6. Arviointi

6.1. Mitä arvioidaan?

6.2. Miten arvioidaan?

6.3. Arvioidaanko prosessia vai tuotoksia?

6.4. Milloin arvioidaan?

7. Opettajan oma osaaminen

7.1. Open osaaminen jumittuu usein samoihin oppimisympäristöihin: Miten öytyy uudet toimivat väylät?

7.2. Miten löytää aikaa ja ideaa ja halua etsiä uusia oppimisympäristöjä?

8. Koti

8.1. Voiko edellyttää, että kotona tehdään?

8.2. Erilaiset välineet kodeissa käytettävissä (oppijat eri asemassa).

9. Työvälineet (ohjelmat, palvelut yms.)

9.1. Mistä löytää hyödylliset ohjelmat ja palvelut?

10. Oppijan ennakko-osaaminen

10.1. Miten selvittää lähtötaso?

10.2. Onko lähtötasolla merkitystä?

11. Oppijan motivaatio

11.1. Miten motivoit?

11.2. Miten lisämotivoit, jos oppilas ei innostu=

11.3. Miten motivoit eri tavoin eritasoisia oppijoita?

11.4. Miten motivoit itseäsi?

12. Tavoitteet

12.1. Mistä tavoitteet kumpuavat?

12.2. Kenen tavoitteet (opettajan/oppijoiden)?

12.3. Mitkä ovat tavoitteet? (Selvennä itsellesi)

12.4. Teetkö tavoitteet selväksi oppijalle?

13. Etenemisjärjestys

13.1. Mitä asioita tehdään verkossa, mitä muuten?

13.2. Milloin käyttää verkkotyöskentelyä?

13.3. Mihin oppimistavoitteisiin teknologian hyödyntäminen on hyvä ratkaisu?

14. Oppijoiden erilaiset taidot

14.1. Miten eriyttää mielekkäästi?

15. Oppimisympäristöjen valinta

15.1. Mikä ympäristö valitaan?

15.2. Miksi valitaan juuri tietty ympäristö?

15.3. Onko vaihtoehtoja, joista valita?

15.4. Olisiko hyvä valita oppilaille (opettajille) jo tuttu ympäristö?

16. Käyttäjätunnukset, kirjautuminen

16.1. Laillisuusongelmat?

16.2. Miten samoja tunnuksia saataisiin laajempaan käyttöön?