Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppimisprosessin suunnittelu by Mind Map: Oppimisprosessin suunnittelu
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oppimisprosessin suunnittelu

Ohjeet

Kuinka tarkat ohjeet?

Kuinka vapaa toteutus?

Ajankäyttö

Mistä aikaa suunnitteluun?

Miten varautua teknisiin ongelmiin?

Miten ratkaista käytännön resurssipula?

Paljonko aikaa voi ja kannattaa käyttää tehtävään?

Miten suhteuttaa ajankäyttö tavoitteisiin?

Ajan riittämättömyys: varasuunnitelma?

Onko suunnitelmaa tuntikohtaisille osa-alueille?

Onko riittävästi aikaa opastukselle?

Kuinka paljon aikaa on käytettävissä suunnitteluun ja opettajan harjoitteluun?

Mikä on järkevä ajanjakson pituus?

Mitä voidaan sisällyttää, jotta aika riittää?

Mikä tärkeää, mikä vähemmän tärkeää?

Mistä aikaa suunnitteluun?

Miten suunnitellaan eri vauhtia etenevien oppilaiden tehtävät?

Työvälineet (ohjelmat, palvelut yms.)

Mistä löytää hyödylliset ohjelmat ja palvelut?

Valmis aineisto

Mitä valmista aineistoa voi hyödyntää jatkossa?

Tehtävät

Mikä on tehtävän ydinasia? Mikä on ekstraa?

Mikä on monimi?

Millaisia ovat motivoivat tehtävät?

Pitääkö tehtävän aina oll amielekäs?

Miksi tehdään? Mikä on tavoite?

Miten tehdään mielekkäitä oppimistehtäviä oppilaille?

Mistä löytää tehtäviä eri oppiaineisiin?

Miten tehtävät kohtaavat eritasoiset oppijat?

Miten tietää, että tehtävä edistää oppimista? Tai haittaa ja häiritsee?

Mitä vartern tehtäviä on?

Koneet, laitteet

Onko uudet laitteet käyttökelpoisia?

Mistä tietää, mihin suuntaan ollaan menossa?

Oppijan ennakko-osaaminen

Miten selvittää lähtötaso?

Onko lähtötasolla merkitystä?

Oppijan motivaatio

Miten motivoit?

Miten lisämotivoit, jos oppilas ei innostu=

Miten motivoit eri tavoin eritasoisia oppijoita?

Miten motivoit itseäsi?

Tavoitteet

Mistä tavoitteet kumpuavat?

Kenen tavoitteet (opettajan/oppijoiden)?

Mitkä ovat tavoitteet? (Selvennä itsellesi)

Teetkö tavoitteet selväksi oppijalle?

Arviointi

Mitä arvioidaan?

Miten arvioidaan?

Arvioidaanko prosessia vai tuotoksia?

Milloin arvioidaan?

Etenemisjärjestys

Mitä asioita tehdään verkossa, mitä muuten?

Milloin käyttää verkkotyöskentelyä?

Mihin oppimistavoitteisiin teknologian hyödyntäminen on hyvä ratkaisu?

Oppijoiden erilaiset taidot

Miten eriyttää mielekkäästi?

Opettajan oma osaaminen

Open osaaminen jumittuu usein samoihin oppimisympäristöihin: Miten öytyy uudet toimivat väylät?

Miten löytää aikaa ja ideaa ja halua etsiä uusia oppimisympäristöjä?

Oppimisympäristöjen valinta

Mikä ympäristö valitaan?

Miksi valitaan juuri tietty ympäristö?

Onko vaihtoehtoja, joista valita?

Olisiko hyvä valita oppilaille (opettajille) jo tuttu ympäristö?

Käyttäjätunnukset, kirjautuminen

Laillisuusongelmat?

Miten samoja tunnuksia saataisiin laajempaan käyttöön?

Koti

Voiko edellyttää, että kotona tehdään?

Erilaiset välineet kodeissa käytettävissä (oppijat eri asemassa).