Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Muskler by Mind Map: Muskler
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Muskler

Glatte muskler

omgiver fx. spiserøret, tarmene, urinblæren, blodårene, livmoderen, osv.

Sørger for indre bevægelse og transport

Styres af det autonome nervesystem og af hormoner (altså ikke under viljens kontrol)

Enkeltmuskelceller rundt omkring i forskellige organer og små bundter af celler ved fx hårene i huden og i øjets iris

Hjertemuskel

Oversigt over hjertemuskulaturen

Hul muskel - selve hjertevæggen består af hjertemuskulatur.

Styres af det autonome nervesystem og adrenalin

Funktion: få hjertet til at trække sig sammen så blodet bliver presset ud gennem kredsløbet via det forøgede tryk der opstår inde i hulheden

Skeletmuskler

Myon

Fakta om skeletmuskler

Vi har over 600 skeletmuskler i vores krop som medvirker til at vi kan stå, løbe, osv. vha. den kraftudvikling musklerne gør sig.Der findes både dybtliggende og overfladisk beliggende skeletmuskler, som især er synlige hos de veltrænede. Grunden til at musklerne især er tydlige og store hos de veltrænede ligger i, at musklerne hvis nødvendigt kan danne . Hele skeletmuskulaturen udgør ca. 40 % af kropsvægten (ved overvægtige kan den komme helt ned på 20 % og ved ekstremt styrketrænede kan den komme helt oppe på 60 %, igen fordi at musklerne tilpasser sig kroppens brug). Musklerne består af 20 % protein, 75 % vand og 5 % af en masse forskellige stoffer, heriblandt calcium, magnesium, forskellige enzymer, kulhydrater, fedtstoffer og aminosyrer samt fosfaterne ATP og ADP

Skeletmusklernes opbygning

Hver muskel er omgivet af en kraftig bindevævshinde/muskelfascien, som giver musklen dens form og som danner et glidelag mod de andre omgivende muskler.

Muskelkontraktion

Motoriske enheder

En motorisk nervecelle samt de muskelfibre den stimulerer kaldes en motorisk enhed. Inde i musklen forgrener den motoriske nervecelles akson sig, og hver af disse små forgreninger eller nerveender danner en forbindelse med en eller flere muskelfibre -> En enkelt motorisk nerveceller aktiverer mange muskelfibre samtidig, hvorimod den enkelte muskelfiber kun har en forbindelse til én motorisk nervecelle. Det er altså denne ene nervecelle der styrer muskelfiberens aktivitet. Antallet af muskelfibre inden for en motorisk enhed kan variere fra omkring 15 og helt op til flere tusinde.