Persoonlijke PraktijkTheorie (PPT)

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Persoonlijke PraktijkTheorie (PPT) by Mind Map: Persoonlijke  PraktijkTheorie (PPT)

1. ROC ASA

1.1. Team AKA

1.2. Deelnemer

1.3. Ouders/verzorgers

1.4. Externe hulpverlener(s)

2. Notes

3. Een PPT formuleren

3.1. een PPT: Persoonlijke PraktijkTheorie

3.2. doel: komen tot een overzicvht van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften

3.3. doel: het komen tot een overzicht van de onderwijs - en opvoedingsbehoeften

3.4. Extent

4. Timeline

4.1. verlegenheidsvraag formuleren

4.2. observeren (wk 41

4.3. interview collega/ ouder/ hulpverlener (wk 42-43)

4.4. uiterlijk 27 november inleveren (wk 48)

5. Actions

5.1. Deelnemer observeren

5.1.1. Video camera

5.2. Interview

5.2.1. afspraak maken

5.3. toestemming regelen

5.3.1. brief maken