Трудове виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Трудове виховання by Mind Map: Трудове виховання

1. Визначення

1.1. процес формування потреби в праці і сумлінного, творчого ставлення до неї, гордості за свою професію, високих моральних і професійних рис громадянина, працівника, фахівця, вироблення практичних умінь і навичок культури праці

2. Чинники ефективності

2.1. • визначення мети трудового виховання для кожного курсу і на перспективу, а також форм, напрямів, засобів і методів для її досягнення;

2.2. • врахування індивідуальних особливостей студентів;

2.3. • вміння передбачити результати впливу запланованих заходів з послідовним ускладненням завдань трудового виховання;

2.4. • широкого використання всіх засобів трудового виховання, спонукання студентів до трудового самовиховання, самовираження, самоконтролю і самооцінювання.

3. Мета

3.1. • формування в студентів любові до праці та потреби в ній;

3.2. • набуття знань і вмінь;

3.3. • професійне здійснення діяльності;

3.4. • реалізовувати власні нахили і здібності;

3.5. • виконувати свої обов’язки професійно, відповідально, якісно

4. Види діяльності

4.1. • навчальна праця,

4.2. • науково-дослідна робота,

4.3. • виробнича практика,

4.4. • громадська, побутова праця.

5. Завдання

5.1. • формування професійних здібностей і потреб, умінь, навичок, звичок професійного призначення,

5.2. • психологічна підготовка до праці з обраної спеціальності;

5.3. • виховання волі, терпеливості та наполегливості в подоланні труднощів.

6. Виховні заходи

6.1. «Щоб праця давала втіху»

6.1.1. Мета: сформувати в студентів розуміння, що праця є першоосновою життя; виховувати сумлінне ставлення до праці; прищеплювати трудові навички, працьовитість.

6.2. «Навчися планувати свій день»

6.2.1. Мета: ознайомити з поняттями «тайм-менеджмент», «хронофаг», «мультитаскінг»; окреслити причини дефіциту часу та представити методи тайм-менеджменту; сформувати навички максимально раціонально використовувати свій особистий час і потенціал через організацію власного життєвого простору; спонукати до прагнення керування власним часом та самовдосконалюватися; виховувати вміння цінувати власний час і з повагою ставитися до часу інших людей.