WEB 2.0

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 by Mind Map: WEB 2.0

1. blogs

1.1. .Sitio web que recopila textos ou artigos

1.2. .Os lectores poden deixar os seus comentarios

1.3. .Inclue unha listaxe con ligazóns doutros blogs

1.4. .Para crealo podemos empregar: BLOGGER, BLOGOTECA...

2. wikis

2.1. .Sitio web que onde se pode xerar, edistar,borraro contido

2.2. .O autor pode ser autar da páxina wiki

2.3. .Actualmente existen wikis educativos como diccionarios , revistas..

2.4. .As ferramentas wikis deséñanse para correxir os erros

2.5. .A estructura dun wiki está definido polo conxunto de páxinas que o forman.