Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 by Mind Map: WEB 2.0

1. WIKIS

1.1. WIKIPEDIA

1.1.1. A wikipedia e unha aplicación libre que nos permite poder subir información e compartila con outros usuarios

2. BLOGS

2.1. BLOGLINES

2.1.1. É unha paxina pensada para todos aqueles usuarios que queiran participar, de forma individual, e nos permite poder ter agregadas diferentes paxinas das que nos interesa ter información diaria, semanal ou ben mensual.