Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

www.frilæsning.dk by Mind Map: www.frilæsning.dk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

www.frilæsning.dk

Beskrivelse

Didaktisk læremiddel

Målrettet 2.-4. kl.

Interaktivt bibliotek

Digitalt læremiddel

Videnskriterie - hvad skal eleven lære?

Ingen referencer til fælles mål fra producentens side

Hvis man vil anvende læremidlet i forhold til fælles mål, kræver det en aktiv indsats fra læreren

Ingen decideret lærervejledning

Ingen pædagogisk profil

Formålet er læsetræning

Materialet kan umiddelbart anvendes til...

Materialet kan efter didaktisering fra lærerens side anvendes til...

Vidensformer

Læseværdighed

Læselighed

Læsbarheden

Læring - hvordan skal eleverne lære det?

Læringssyn

Arbejdsformer

Opgaver

Læremidlets motivation for elevernes læring

Læremidlets opbygning

Undervisning - Hvordan planlægge, gennemføre og evaluere?

Lærerens planlægning

Undervisningsform

Differentiering

Lærerrolle

Evaluering