Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

www.frilæsning.dk by Mind Map: www.frilæsning.dk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

www.frilæsning.dk

Beskrivelse

Didaktisk læremiddel

Målrettet 2.-4. kl.

Forudsætter at eleverne er på alderssvarende læseudviklingstrin

Forudsætter at eleverne har helt styr på afkodning

Interaktivt bibliotek

Skønlitteratur

Faglitteratur

Digitalt læremiddel

Overskuelig forside

Nemt at navigere rundt på forsiden

Naive og appellerende tegninger/udtryk

Videnskriterie - hvad skal eleven lære?

Ingen referencer til fælles mål fra producentens side

Hvis man vil anvende læremidlet i forhold til fælles mål, kræver det en aktiv indsats fra læreren

Ingen decideret lærervejledning

Ingen pædagogisk profil

Formålet er læsetræning

Skønlitteratur

Faglitteratur

Materialet kan umiddelbart anvendes til...

Frilæsning

Vikartimer

Træning i skærmlæsning

Materialet kan efter didaktisering fra lærerens side anvendes til...

Læsekurser

Diskussion

Faglig læsning

Vidensformer

Viden af 1. orden, Quizzer til læste tekster

Viden af 2. orden, Meddigtning, Eleverne kan komme med forslag til historierne

Viden af 3. orden

Læseværdighed

Teksterne er alderssvarende

Læselighed

Billederne understøtter ikke teksten

Fremstillingen af teksten er ikke i "bogform"

Læsbarheden

De to lix-nivauer forudsætter, at eleverne er på aldersvarende læseudviklingstrin

Læring - hvordan skal eleverne lære det?

Læringssyn

Behavioristisk, Quizzer til læste tekster

Konstruktivistisk, Meddigtning, Eleverne kan komme med forslag til historierne

Socialkonstruktivistisk

Arbejdsformer

Individuel læsning

Gruppearbejde, Forudsætter at læreren sætter arbejdet i gang

Opgaver

Læse tekster

Lave quizzer

Konstruktivistiske meddigtnings- og diskussionsopgaver, Skriv, Tegn, Diskuter

Læremidlets motivation for elevernes læring

Appellerende tegninger

Muligheden for at være medskabende

Mange genrer

Læremidlets opbygning

Overskuelig på forsiden

Uoverskuelig længere inde

Undervisning - Hvordan planlægge, gennemføre og evaluere?

Lærerens planlægning

Kan kun anvendes i forhold til fælles mål ved redidaktisering

Kan anvendes umiddelbart til læsetræning, Frilæsning, Vikartimer

Didaktisering, Lav struktureret

Undervisningsform

Formidling

Emnearbejde, Teksterne er opdelt i temaer

Differentiering

2 sværhedsgrader af samme tekst

Lærerrolle

Umiddelbar, Passiv

Redidaktisering, Aktiv

Evaluering

Summative quizzer

Summative opgaver