www.frilæsning.dk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
www.frilæsning.dk by Mind Map: www.frilæsning.dk

1. Beskrivelse

1.1. Didaktisk læremiddel

1.2. Målrettet 2.-4. kl.

1.2.1. Forudsætter at eleverne er på alderssvarende læseudviklingstrin

1.2.2. Forudsætter at eleverne har helt styr på afkodning

1.3. Interaktivt bibliotek

1.3.1. Skønlitteratur

1.3.2. Faglitteratur

1.4. Digitalt læremiddel

1.4.1. Overskuelig forside

1.4.2. Nemt at navigere rundt på forsiden

1.4.3. Naive og appellerende tegninger/udtryk

2. Videnskriterie - hvad skal eleven lære?

2.1. Ingen referencer til fælles mål fra producentens side

2.2. Ingen decideret lærervejledning

2.3. Ingen pædagogisk profil

2.4. Formålet er læsetræning

2.4.1. Skønlitteratur

2.4.2. Faglitteratur

2.5. Materialet kan umiddelbart anvendes til...

2.5.1. Frilæsning

2.5.2. Vikartimer

2.5.3. Træning i skærmlæsning

2.6. Materialet kan efter didaktisering fra lærerens side anvendes til...

2.6.1. Læsekurser

2.6.2. Diskussion

2.6.3. Faglig læsning

2.7. Vidensformer

2.7.1. Viden af 1. orden

2.7.1.1. Quizzer til læste tekster

2.7.2. Viden af 2. orden

2.7.2.1. Meddigtning

2.7.2.2. Eleverne kan komme med forslag til historierne

2.7.3. Viden af 3. orden

2.8. Læseværdighed

2.8.1. Teksterne er alderssvarende

2.9. Læselighed

2.9.1. Billederne understøtter ikke teksten

2.9.2. Fremstillingen af teksten er ikke i "bogform"

2.10. Læsbarheden

2.10.1. De to lix-nivauer forudsætter, at eleverne er på aldersvarende læseudviklingstrin

3. Læring - hvordan skal eleverne lære det?

3.1. Læringssyn

3.1.1. Behavioristisk

3.1.1.1. Quizzer til læste tekster

3.1.2. Konstruktivistisk

3.1.2.1. Meddigtning

3.1.2.2. Eleverne kan komme med forslag til historierne

3.1.3. Socialkonstruktivistisk

3.2. Arbejdsformer

3.2.1. Individuel læsning

3.2.2. Gruppearbejde

3.2.2.1. Forudsætter at læreren sætter arbejdet i gang

3.3. Opgaver

3.3.1. Læse tekster

3.3.2. Lave quizzer

3.3.3. Konstruktivistiske meddigtnings- og diskussionsopgaver

3.3.3.1. Skriv

3.3.3.2. Tegn

3.3.3.3. Diskuter

3.4. Læremidlets motivation for elevernes læring

3.4.1. Appellerende tegninger

3.4.2. Muligheden for at være medskabende

3.4.3. Mange genrer

3.5. Læremidlets opbygning

3.5.1. Overskuelig på forsiden

3.5.2. Uoverskuelig længere inde

4. Undervisning - Hvordan planlægge, gennemføre og evaluere?

4.1. Lærerens planlægning

4.1.1. Kan kun anvendes i forhold til fælles mål ved redidaktisering

4.1.2. Kan anvendes umiddelbart til læsetræning

4.1.2.1. Frilæsning

4.1.2.2. Vikartimer

4.1.3. Didaktisering

4.1.3.1. Lav struktureret

4.2. Undervisningsform

4.2.1. Formidling

4.2.2. Emnearbejde

4.2.2.1. Teksterne er opdelt i temaer

4.3. Differentiering

4.3.1. 2 sværhedsgrader af samme tekst

4.4. Lærerrolle

4.4.1. Umiddelbar

4.4.1.1. Passiv

4.4.2. Redidaktisering

4.4.2.1. Aktiv

4.5. Evaluering

4.5.1. Summative quizzer

4.5.2. Summative opgaver