Những kĩ năng thiết yếu của người giám đốc chuyên nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Những kĩ năng thiết yếu của người giám đốc chuyên nghiệp by Mind Map: Những kĩ năng thiết yếu của người giám đốc chuyên nghiệp

1. Kĩ năng lãnh đạo

1.1. 1. Giao tiếp linh hoạt

1.2. 2. Năng lực quyết định vượt trội

1.3. 3.Đúng người, đúng việc

1.4. 4. Khả năng truyền năng lượng tích cực

1.5. 5. Khả năng linh hoạt sáng tạo

1.6. 6. Khả năng xây dựng sự tin cậy

1.7. 7. Tinh thần trách nhiệm cao

1.8. 8.quản lý thời gian tốt

1.9. 9.Xây dựng tầm ảnh hưởng

2. Kĩ năng giao tiếp

2.1. 1. Các kỹ năng bằng lời.

2.2. 2.Kĩ năng nói.

2.3. 3, Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

2.4. 4.Sự lắng nghe: Chìa khóa để giao tiếp thành công

3. Kĩ năng giải quyết xử lý vấn đề, đưa ra quyết định

3.1. 1. Xác định vấn đề.

3.2. 2.Tìm hiểu nguyên nhân.

3.3. 3.tìm giải pháp

3.4. 4.Lựa chọn cách giải quyết.

3.5. 5.Tiến hành giải quyết vấn đề

3.6. 6.Đánh giá và tổng kết kế hoạch:

4. Kĩ năng tổ chức công việc

4.1. 1. Rèn luyện óc tổ chức

4.2. 2. Sắp xếp lại tài liệu trong máy tính

4.3. 3. Sắp xếp bàn làm việc

4.4. 4. Sắp xếp thứ tự ưu tiên của từng công việc

4.5. 5. Hãy biết từ chối nếu sếp giao quá nhiều việc

4.6. 6. Cảnh giác với các phương tiện kỹ thuật cao

4.7. 7. Xác định được việc gì là việc quan trọng

5. Kĩ năng truyền cảm hứng

5.1. 1. Khơi dậy cảm hứng của mình đầu tiên

5.2. 2. Sẻ chia tâm huyết và chiến lược với nhân viên để họ biết rằng mình thuộc một phần quan trọng

5.3. 3. Có định hướng rõ ràng

5.4. 4. Khuyến khích sự sáng tạo

5.5. 5. Tạo thời cơ cho nhân viên được học hỏi và phát triển

5.6. 6. Thưởng phạt phân minh

6. Kĩ năng quản lý bản thân

6.1. 1. Quản lý cảm xúc.

6.2. 2.Quản lý thời gian:

6.3. 3.Quản lý các ưu tiên:

6.4. 4.Quản lý năng lượng:

6.5. 5.Quản lý lời nói:

6.6. 6. Hình thành thói quen :

6.7. 7. Khiêm khắc với bản thân :

6.8. 8 Nói Không với suy nghĩ Tiêu Cực :