Ariadna Corominas

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ariadna Corominas by Mind Map: Ariadna Corominas

1. dades personals

1.1. Ariadna Corominas Viñolas

1.2. Joan Ambrós i Lloreda, 12 Mollet del Vallès

1.3. [email protected]

1.4. 679 17 00 42

1.5. 29 de juny de 1982

1.6. Una de les meves passions és ensenyar i m'agrada molt poder-ho fer des d'aquesta segona línia, ajudant i donant eines al professorat perquè puguin anar un pas més enllà.

2. idiomes

2.1. català Primera llengua. Bon nivell parlat, escrit i llegit

2.2. castellano Segona llengua, Bon nivell parlat, escrit i llegit

2.3. english Nivell intermedi, nivell alt escrit i llegit, nivell mig parlat - Tercer del SIM superat

3. estudis

3.1. 2010 Màster en TIC aplicades a l’educació (Institut Universitari de Postgrau)

3.2. 2005 Certificat d'aptitud Pedagògica (Universitat Autònoma de Barcelona)

3.3. 2005 Llicenciatura en ciències Químiques (Universitat Autònoma de Barcelona)

3.4. 2004 "Certificat ECDL” (European Computer Driving Licence)

4. experiencia laboral

4.1. 2013-actualitat Editora digital (Cruïlla) Assessorament i disseny de motors i paquets d’activitats digitals per infantil, primària, secundària i batxillerat.

4.2. 2009-2012 Coordinadora departament multimèdia (Hermes Editora General SAU) Realització i coordinació d’activitats digitals de primària i secundària

4.3. 2009-2012 web designer Realització de projectes web com a Freelance

4.3.1. www.jordicorbalan.com

4.3.2. www.cancufi.com

4.3.3. www.albergdebanyoles.com

4.3.4. www.tecnics4.cat

4.3.5. www.gironesfotograf.com

4.3.6. www.felixbrunet.com

4.4. 2007-2009 Editora de llibres de text de Ciències Projectes de secundària i primària (Hermes Editora General SAU)

4.5. 2006 Col·laboració en un projecte d’investigació i docència de pràctiques de laboratori. (Universitat Autònoma de Barcelona)

4.6. 2005 Realització de pràctiques en empresa. Síntesi de productes químic-farmacèutics. (Kern Pharma) Ref. Dr Jordi Cervelló

4.7. Durant l'institut i la carrera Monitora en casals i colònies (Centre Cultural Casa Nostra)

4.8. Durant l'institut i la carrera Recepcionista (Alberg de Banyoles)

4.9. Durant l'institut i la carrera Recepcionista (Alberg de Banyoles)

5. altres mèrits

5.1. Curs de nivell D de Català

5.2. Curs d’iniciació al Moodle 2.0

5.3. Curs de promoció web i posicionament web: SEO

5.4. Curs avançat de maquetació en Indesign CS4 (Editrain)

5.5. Curs de programació en Flash ActionScript 3 (microgestió)

5.6. Curs de iniciació en Flash, ActionScript 2 (microgestió)

5.7. Curs de maquetació en Indesign (Editrain)

5.8. Curs professional de disseny gràfic (CREA)

5.9. Curs de linux a distància

5.10. Curs de Fotografia (Escola Gris Art)

5.11. Llicència de conducció (carnet B)

5.12. Curs de Monitora

5.13. Curs de mecanografia