Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA UCZNIÓW ŚRODOWISK MAŁOMIASTECZKOWYCH by Mind Map: AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA UCZNIÓW ŚRODOWISK MAŁOMIASTECZKOWYCH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA UCZNIÓW ŚRODOWISK MAŁOMIASTECZKOWYCH

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Metodologia badań własnych

1. Metodologia, przedmiot i cele badań własnych

2. Pytania i hipotezy badawcze

3. Metody i narzędzia badawcze oraz uzasadnienie ich wyboru

4. Analiza ankiet wypełnionych przez uczniów. Omówienie wyników badań

Aktywność współczesnej młodzieży

1. Znaczenie szkoły w życiu młodzieży

2. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież

3. Zainteresowania i formy ich urzeczywistniania

Specyfika środowiska miejskiego współcześnie

1. Model życia środowiska miejskiego

2. Wzorce kulturowe młodzieży środowisk miejskich

3. Poziom życia w środowisku miejskim

Internet jako medium społeczeństwa informacyjnego

1. Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego

2. Rodzaje usług internetowych

3. Obszary wykorzystania Internetu

4. Zalety i zagrożenia ze strony Internetu