AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA UCZNIÓW ŚRODOWISK MAŁOMIASTECZKOWYCH

AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA UCZNIÓW ŚRODOWISK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA UCZNIÓW ŚRODOWISK MAŁOMIASTECZKOWYCH by Mind Map: AKTYWNOŚĆ INTERNETOWA UCZNIÓW ŚRODOWISK MAŁOMIASTECZKOWYCH

1. Metodologia badań własnych

1.1. 1. Metodologia, przedmiot i cele badań własnych

1.2. 2. Pytania i hipotezy badawcze

1.3. 3. Metody i narzędzia badawcze oraz uzasadnienie ich wyboru

1.4. 4. Analiza ankiet wypełnionych przez uczniów. Omówienie wyników badań

2. Aktywność współczesnej młodzieży

2.1. 1. Znaczenie szkoły w życiu młodzieży

2.2. 2. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież

2.3. 3. Zainteresowania i formy ich urzeczywistniania

3. Specyfika środowiska miejskiego współcześnie

3.1. 1. Model życia środowiska miejskiego

3.2. 2. Wzorce kulturowe młodzieży środowisk miejskich

3.3. 3. Poziom życia w środowisku miejskim

4. Internet jako medium społeczeństwa informacyjnego

4.1. 1. Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego

4.2. 2. Rodzaje usług internetowych

4.3. 3. Obszary wykorzystania Internetu

4.4. 4. Zalety i zagrożenia ze strony Internetu