Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oversigt over modul 1 dansk. by Mind Map: Oversigt
over modul
1 dansk.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oversigt over modul 1 dansk.

Brudholm

God læseforståelse

Sprogforståelse

Baggrundsviden

Danne inferenser

Indre forestillingsbilleder

Genrekendskab

aktiv læseindstilling

Motivationsfaktoren

Læseforståelsesstrategi

Før, under og efter

Fortælleransigt

Gensidig undervisning

Gurli Bjørn Iversen - Læsning i krydsfeltet mellem fagdidaktik og almendidaktik

Elementprincippet

Kommunikationsprincippet

Begynderlæsning

Interaktive læsemodel s. 61

Stjernebilleder 1 - at læse med fordobling

Man læser både på et handlingsplan og et fortolkningsplan

Moderne litteraturpædagogik

Mødet mellem tekst og læser, og tanken om at det er læseren der virkeliggør tekstens betydning

Historiske forudsætninger

Biografiske metode

Dialogisk litteraturpædagogik, Litteratursamtale

Nuanceret litteraturpædagogik

Billedsprog

Metaforer

Symboler

Sammenligninger

Den ræsonnerende tekst (fornuften)

Opinion

Argumenter

Retorik (talekunst)

Etos, logos og patos(s.83)

Emotiver - ladede ord

Generalisering

Denotation og konnotation s. 86

Emfase

Kontraster og modsætninger

Gentagelser

Argumentationskneb

Faktiske tekster kap.1

Sagprosa

Det udvidere tekstbegreb (fiktion, faktion og faktagenrer/sagprosa s. 27

Kommunikation

Samfundet i teksten

Værker

Straffen

Dukkedrengen

Sirene

Voxeværker

Analyse og fortolkning af "Spinder"

Folkeskolens afgangsprøver

Læsning og retskrivning

Prøve i mundtlig dansk

Prøve i skriftlig fremstilling

Skriveopgave "brev"

Slutmål "Fællesmål"

Fiktive og faktiske tekster (forskellen)

Mosaikker til danskstudiet: Litteratur

Hvad er litteratur?

Læsning

Metodisk læsning

Læsestrategier

Didaktik

Fordobling

Børnelitteratur, Adaptation, fremmederfaring s. 187

Analyse af fiktive og faktiske tekster

Lærerens viden om læsning

Lone Skafte Jespersen og Anne Risum Kamp - Faglig læsning i fagene (kopi)

Den faglige læsetrappe

Murstenshuset

Teksters sværhedsgrad

Læseteknikker

Byggesten til danskundervisningen s. 9-45

Genre

Fokus på sproget

Omvendte pyramide

Ehris læsemodel

Fagligt repertoire i litteraturpædagogik

It i undervisningen

Computerspil

Analyse og produktion af websider

Undervisningsdifferentiering

Litteratur i et genreperspektiv

Byggesten til danskundervisningen

Kap. 4 - Episk fiktion, Novellen som genre

Kap. 5 - Kortprosa i 9. klasse

Kap. 6 - Lyrik i 5. klasse, Forskellige arbejdsmåder, Forskellige typer lyrik

Stjernebilleder 3 - Billeder i et ungdomsliv

Ungdomslitteratur, Genremangfoldighed, Protagonisten befinder sig i enisoleret position -> ingen mulighed for at vende tilbage til barndommens idyl., Substansen - eksistensielt vakum præget af sårbarhed, Ung skriver til ung, Dagbogsgenre, Ofte unge mennesker på kanten der skrives om, Tematisk og genremæssig mangfoldighed

Litteratur i et kronologisk perspektiv

Kanonrapporten

Tidslinje på skoletube

Litteraturens veje

Analyse og vurdering af fiktionstekster og af læremidler

Værklæsning

Stjernebilleder 3

Klaus p. Mortensen