Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oversigt over modul 1 dansk. by Mind Map: Oversigt over modul 1 dansk.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oversigt over modul 1 dansk.

Brudholm

God læseforståelse

Læseforståelsesstrategi

Gurli Bjørn Iversen - Læsning i krydsfeltet mellem fagdidaktik og almendidaktik

Elementprincippet

Kommunikationsprincippet

Begynderlæsning

Interaktive læsemodel s. 61

Stjernebilleder 1 - at læse med fordobling

Man læser både på et handlingsplan og et fortolkningsplan

Moderne litteraturpædagogik

Historiske forudsætninger

Billedsprog

Metaforer

Symboler

Sammenligninger

Den ræsonnerende tekst (fornuften)

Opinion

Argumenter

Retorik (talekunst)

Emotiver - ladede ord

Generalisering

Denotation og konnotation s. 86

Emfase

Kontraster og modsætninger

Gentagelser

Argumentationskneb

Faktiske tekster kap.1

Sagprosa

Det udvidere tekstbegreb (fiktion, faktion og faktagenrer/sagprosa s. 27

Kommunikation

Samfundet i teksten

Værker

Straffen

Dukkedrengen

Sirene

Voxeværker

Folkeskolens afgangsprøver

Læsning og retskrivning

Prøve i mundtlig dansk

Prøve i skriftlig fremstilling

Slutmål "Fællesmål"

Fiktive og faktiske tekster (forskellen)

Mosaikker til danskstudiet: Litteratur

Analyse af fiktive og faktiske tekster

Lærerens viden om læsning

Lone Skafte Jespersen og Anne Risum Kamp - Faglig læsning i fagene (kopi)

Byggesten til danskundervisningen s. 9-45

Genre

Fokus på sproget

Ehris læsemodel

Fagligt repertoire i litteraturpædagogik

It i undervisningen

Undervisningsdifferentiering

Litteratur i et genreperspektiv

Byggesten til danskundervisningen

Stjernebilleder 3 - Billeder i et ungdomsliv

Litteratur i et kronologisk perspektiv

Kanonrapporten

Litteraturens veje

Analyse og vurdering af fiktionstekster og af læremidler

Værklæsning

Stjernebilleder 3

Klaus p. Mortensen