Oversigt over modul 1 dansk.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oversigt over modul 1 dansk. by Mind Map: Oversigt over modul 1 dansk.

1. Brudholm

1.1. God læseforståelse

1.1.1. Sprogforståelse

1.1.2. Baggrundsviden

1.1.3. Danne inferenser

1.1.4. Indre forestillingsbilleder

1.1.5. Genrekendskab

1.1.6. aktiv læseindstilling

1.1.7. Motivationsfaktoren

1.2. Læseforståelsesstrategi

1.2.1. Før, under og efter

1.2.2. Fortælleransigt

1.2.3. Gensidig undervisning

2. Gurli Bjørn Iversen - Læsning i krydsfeltet mellem fagdidaktik og almendidaktik

2.1. Elementprincippet

2.2. Kommunikationsprincippet

2.3. Begynderlæsning

2.4. Interaktive læsemodel s. 61

3. Stjernebilleder 1 - at læse med fordobling

3.1. Man læser både på et handlingsplan og et fortolkningsplan

3.2. Moderne litteraturpædagogik

3.2.1. Mødet mellem tekst og læser, og tanken om at det er læseren der virkeliggør tekstens betydning

3.3. Historiske forudsætninger

3.3.1. Biografiske metode

3.3.2. Dialogisk litteraturpædagogik

3.3.2.1. Litteratursamtale

3.3.3. Nuanceret litteraturpædagogik

4. Billedsprog

4.1. Metaforer

4.2. Symboler

4.3. Sammenligninger

5. Den ræsonnerende tekst (fornuften)

5.1. Opinion

5.2. Argumenter

5.3. Retorik (talekunst)

5.3.1. Etos, logos og patos(s.83)

5.4. Emotiver - ladede ord

5.5. Generalisering

5.6. Denotation og konnotation s. 86

5.7. Emfase

5.8. Kontraster og modsætninger

5.9. Gentagelser

5.10. Argumentationskneb

6. Faktiske tekster kap.1

6.1. Sagprosa

6.2. Det udvidere tekstbegreb (fiktion, faktion og faktagenrer/sagprosa s. 27

6.3. Kommunikation

6.4. Samfundet i teksten

7. Fiktive og faktiske tekster (forskellen)

7.1. Mosaikker til danskstudiet: Litteratur

7.1.1. Hvad er litteratur?

7.1.2. Læsning

7.1.3. Metodisk læsning

7.1.4. Læsestrategier

7.1.5. Didaktik

7.1.6. Fordobling

7.1.7. Børnelitteratur

7.1.7.1. Adaptation

7.1.7.2. fremmederfaring s. 187

8. Analyse af fiktive og faktiske tekster

9. Lærerens viden om læsning

9.1. Lone Skafte Jespersen og Anne Risum Kamp - Faglig læsning i fagene (kopi)

9.1.1. Den faglige læsetrappe

9.1.2. Murstenshuset

9.1.3. Teksters sværhedsgrad

9.1.4. Læseteknikker

10. Byggesten til danskundervisningen s. 9-45

10.1. Genre

10.2. Fokus på sproget

10.2.1. Omvendte pyramide

10.3. Ehris læsemodel

10.4. Fagligt repertoire i litteraturpædagogik

10.5. It i undervisningen

10.5.1. Computerspil

10.5.2. Analyse og produktion af websider

10.6. Undervisningsdifferentiering

11. Litteratur i et genreperspektiv

11.1. Byggesten til danskundervisningen

11.1.1. Kap. 4 - Episk fiktion

11.1.1.1. Novellen som genre

11.1.2. Kap. 5 - Kortprosa i 9. klasse

11.1.3. Kap. 6 - Lyrik i 5. klasse

11.1.3.1. Forskellige arbejdsmåder

11.1.3.2. Forskellige typer lyrik

11.2. Stjernebilleder 3 - Billeder i et ungdomsliv

11.2.1. Ungdomslitteratur

11.2.1.1. Genremangfoldighed

11.2.1.2. Protagonisten befinder sig i enisoleret position -> ingen mulighed for at vende tilbage til barndommens idyl.

11.2.1.3. Substansen - eksistensielt vakum præget af sårbarhed

11.2.1.4. Ung skriver til ung

11.2.1.5. Dagbogsgenre

11.2.1.6. Ofte unge mennesker på kanten der skrives om

11.2.1.7. Tematisk og genremæssig mangfoldighed

12. Litteratur i et kronologisk perspektiv

12.1. Kanonrapporten

12.1.1. Tidslinje på skoletube

12.2. Litteraturens veje

13. Analyse og vurdering af fiktionstekster og af læremidler

14. Værklæsning

14.1. Stjernebilleder 3

14.2. Klaus p. Mortensen

15. Værker

15.1. Straffen

15.2. Dukkedrengen

15.3. Sirene

15.4. Voxeværker

15.4.1. Analyse og fortolkning af "Spinder"

16. Folkeskolens afgangsprøver

16.1. Læsning og retskrivning

16.2. Prøve i mundtlig dansk

16.3. Prøve i skriftlig fremstilling

16.3.1. Skriveopgave "brev"

16.4. Slutmål "Fællesmål"