Oversigt over modul 1 dansk.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oversigt over modul 1 dansk. by Mind Map: Oversigt over modul 1 dansk.

1. Brudholm

1.1. God læseforståelse

1.1.1. Sprogforståelse

1.1.2. Baggrundsviden

1.1.3. Danne inferenser

1.1.4. Indre forestillingsbilleder

1.1.5. Genrekendskab

1.1.6. aktiv læseindstilling

1.1.7. Motivationsfaktoren

1.2. Læseforståelsesstrategi

1.2.1. Før, under og efter

1.2.2. Fortælleransigt

1.2.3. Gensidig undervisning

2. Gurli Bjørn Iversen - Læsning i krydsfeltet mellem fagdidaktik og almendidaktik

2.1. Elementprincippet

2.2. Kommunikationsprincippet

2.3. Begynderlæsning

2.4. Interaktive læsemodel s. 61

3. Stjernebilleder 1 - at læse med fordobling

3.1. Man læser både på et handlingsplan og et fortolkningsplan

3.2. Moderne litteraturpædagogik

3.2.1. Mødet mellem tekst og læser, og tanken om at det er læseren der virkeliggør tekstens betydning

3.3. Historiske forudsætninger

3.3.1. Biografiske metode

3.3.2. Dialogisk litteraturpædagogik

3.3.2.1. Litteratursamtale

3.3.3. Nuanceret litteraturpædagogik

4. Billedsprog

4.1. Metaforer

4.2. Symboler

4.3. Sammenligninger

5. Den ræsonnerende tekst (fornuften)

5.1. Opinion

5.2. Argumenter

5.3. Retorik (talekunst)

5.3.1. Etos, logos og patos(s.83)

5.4. Emotiver - ladede ord

5.5. Generalisering

5.6. Denotation og konnotation s. 86

5.7. Emfase

5.8. Kontraster og modsætninger

5.9. Gentagelser

5.10. Argumentationskneb

6. Faktiske tekster kap.1

6.1. Sagprosa

6.2. Det udvidere tekstbegreb (fiktion, faktion og faktagenrer/sagprosa s. 27

6.3. Kommunikation

6.4. Samfundet i teksten

7. Værker

7.1. Straffen

7.2. Dukkedrengen

7.3. Sirene

7.4. Voxeværker

7.4.1. Analyse og fortolkning af "Spinder"

8. Folkeskolens afgangsprøver

8.1. Læsning og retskrivning

8.2. Prøve i mundtlig dansk

8.3. Prøve i skriftlig fremstilling

8.3.1. Skriveopgave "brev"

8.4. Slutmål "Fællesmål"

9. Fiktive og faktiske tekster (forskellen)

9.1. Mosaikker til danskstudiet: Litteratur

9.1.1. Hvad er litteratur?

9.1.2. Læsning

9.1.3. Metodisk læsning

9.1.4. Læsestrategier

9.1.5. Didaktik

9.1.6. Fordobling

9.1.7. Børnelitteratur

9.1.7.1. Adaptation

9.1.7.2. fremmederfaring s. 187

10. Analyse af fiktive og faktiske tekster

11. Lærerens viden om læsning

11.1. Lone Skafte Jespersen og Anne Risum Kamp - Faglig læsning i fagene (kopi)

11.1.1. Den faglige læsetrappe

11.1.2. Murstenshuset

11.1.3. Teksters sværhedsgrad

11.1.4. Læseteknikker

12. Byggesten til danskundervisningen s. 9-45

12.1. Genre

12.2. Fokus på sproget

12.2.1. Omvendte pyramide

12.3. Ehris læsemodel

12.4. Fagligt repertoire i litteraturpædagogik

12.5. It i undervisningen

12.5.1. Computerspil

12.5.2. Analyse og produktion af websider

12.6. Undervisningsdifferentiering

13. Litteratur i et genreperspektiv

13.1. Byggesten til danskundervisningen

13.1.1. Kap. 4 - Episk fiktion

13.1.1.1. Novellen som genre

13.1.2. Kap. 5 - Kortprosa i 9. klasse

13.1.3. Kap. 6 - Lyrik i 5. klasse

13.1.3.1. Forskellige arbejdsmåder

13.1.3.2. Forskellige typer lyrik

13.2. Stjernebilleder 3 - Billeder i et ungdomsliv

13.2.1. Ungdomslitteratur

13.2.1.1. Genremangfoldighed

13.2.1.2. Protagonisten befinder sig i enisoleret position -> ingen mulighed for at vende tilbage til barndommens idyl.

13.2.1.3. Substansen - eksistensielt vakum præget af sårbarhed

13.2.1.4. Ung skriver til ung

13.2.1.5. Dagbogsgenre

13.2.1.6. Ofte unge mennesker på kanten der skrives om

13.2.1.7. Tematisk og genremæssig mangfoldighed

14. Litteratur i et kronologisk perspektiv

14.1. Kanonrapporten

14.1.1. Tidslinje på skoletube

14.2. Litteraturens veje

15. Analyse og vurdering af fiktionstekster og af læremidler

16. Værklæsning

16.1. Stjernebilleder 3

16.2. Klaus p. Mortensen