Studieteknik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Studieteknik by Mind Map: Studieteknik

1. När man ska plugga

1.1. På natten

1.2. På kvällen

1.3. På dagen

2. Sömn och motion

2.1. Motionera

2.2. Bra att sova

3. Omgivning

3.1. Temprature

3.1.1. Att det är svalt

3.2. Ljud

3.2.1. Att man lyssnar på musik

3.2.2. Att det är tyst

4. Inlärning

4.1. Lyssnar på läraren

4.2. Läser en text

4.3. Diskuterar

5. Arbete

5.1. Läraren säger exakt hur man ska göra

5.2. Fritt arbete