Medea, Μήδεια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medea, Μήδεια by Mind Map: Medea, Μήδεια

1. schilderijen 3+4

1.1. Gustave Moreau 1865

1.1.1. Carle van Loo , 1759

2. begin van het verhaal

2.1. Colchis

2.1.1. Jason en de archonauten komen met het schip de Archo aan in Colchis

2.1.2. Ze kwamen voor het gulden vlies in opdracht van Pelias

2.1.3. Medea werd verliefd op Jason

2.1.4. In ruil voor Medeas hulp beloofde Jason dat hij met Medea zou trouwen

2.1.5. Door middel van de toverkrachten van Medea kon Jason het gulden vlies bemachtigen

2.1.6. Hierdoor verried ze haar vaderland

2.2. Alcinoüs

2.2.1. Medea ging met Jason naar het Paleis van Alcinoüs

2.2.2. Daar trouwde ze

2.2.3. Alcinoüs weerstond de troepen van Aietes (die het gulden vlies terug wilde)

2.3. Lolcus

2.3.1. Medea en Jason gingen naar Lolcus

2.3.2. Jason had daar recht op de troon van zijn oom Pelias omdat Jason de opdrachten vervuld had

2.3.3. Pelias weigerde de troon af te staan

2.3.4. Medea nam wraak op Pelias en doode hem met een list

2.4. Korinthe

2.4.1. Jason vluchte met Medea naar Korinthe

2.4.2. Daar kregen ze twee zonen

2.4.3. Na 10 jaar werd Jason echter verliefd op Creüsa

2.4.4. Door met haar te trouwen zou hij koning van Korinthe worden

2.4.5. Dan begint Tragedie van Euripides, Medea

3. Schilderijen 1+2

3.1. Medea (1868), door Anthony Frederick Sandys

3.1.1. (1838), door Eugène Delacroix

4. Personages

4.1. Medea

4.1.1. Een sterke Griekse tovenares, getrouwd met Jason

4.2. Jason

4.2.1. Man van Medea

4.3. Pelias

4.3.1. Oom van Jason, koning van Iolkos

4.4. Kreon

4.4.1. Koning van Thebe, verband Medea en haar kinderen

4.5. Creüsa

4.5.1. Dochter van Kreon, krijgt een relatie met Jason

4.6. Aegeus

4.6.1. Koning van Athene, bied Medea onderdak

5. Stamboom van Medea en Jason

6. Literatuur

6.1. Medea, Euripides (zie Griekse tragedie)

6.2. Argonautica, Appolonius Rhodius

6.2.1. Beschreef de heen en terug reis van de Argonauten met Jason en Medea

6.3. Metarmorphosen 7, Ovidius

6.3.1. Beschreef hoe Medea te werk ging om mensen te verjongen

7. Bronnen

7.1. Boek Sterke vrouwen

7.2. Boek Forum

7.3. Google Images

7.4. http://nl.wikipedia.org/wiki/Medea_(mythologie)

7.5. http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/50007-medea-van-euripides.html

7.6. http://www.kunstkopie.nl/kunst/carle_van_loo/jason_and_medea_1759_oil_on_ca_hi.jpg

7.7. http://personal.centenary.edu/~cmanning/medeaart.html

8. Griekse tragedie

8.1. Euripides

8.1.1. Griekse tragedie dichter

8.1.2. leefde rond 400 voor christus

8.1.3. was een beroemde tragedie schrijver

8.2. De tragedie Medea

8.2.1. Medea's klacht

8.2.1.1. Het koor zingt de inleiding dat Jason vreemd gaat

8.2.1.2. En Medea zegt: "Ook al is een vrouw zwak, geen schepsel zo moordlustig als zij, wanneer haar man een ander bed kiest"

8.2.2. Medea zint op wraak

8.2.2.1. Medea word door Kreon verbannen omdat zij Kreon en Creüsa vervloekt en bedrijgd

8.2.2.2. En Medea besluit wraak te nemen op Jason en Kreon

8.2.3. Medea en Jason

8.2.3.1. Jason komt op en begint Medea verwijten te maken

8.2.3.2. ruzie tussen Medea en Jason

8.2.3.3. koor zingt: vreselijk is de wrok wanneer liefde omslaat in haat

8.2.4. Medea's plan

8.2.4.1. Medea zegt: een schitterende overwinning zal ik behalen

8.2.4.2. Ik zal mijn kinderen doden om Jason het ergste verdriet aan te doen

8.2.5. Medea's tweestrijd

8.2.5.1. ze twijfelt over haar plan

8.2.5.2. maar na lang twijfelen besluit ze toch haar plan uit te voeren

8.2.6. De wraak voltrokken

8.2.6.1. Ze voert haar plan uit

8.2.6.2. de laatste confrontatie met Jason

8.2.6.3. Medea vertrekt in de wagen van de zon

9. positie van de vrouw

9.1. Medea was een sterke en machtige vrouw wat uitzonderlijk was voor een vrouw in die tijd

9.2. Medea was een tovenares en kon met haar magie macht verkrijgen

9.3. Aan het eind van de tragedie zie je dat Medea tot het uiterste instaat is. Ze doodt haar eigen kinderen om Jason en al het onrecht wat haar is aangedaan te wreken

10. films, operas, tragedies, muziekstukken van Medea

10.1. http://www.youtube.com/watch?v=nL75b-28pJ4

10.2. http://www.youtube.com/watch?v=AGki85WOeEs

10.3. http://www.youtube.com/watch?v=k0dfYogLhbE

10.4. http://www.youtube.com/watch?v=cp-u6_suDOY

10.4.1. de film