Fyysinen ja psyykkinen työympäristö

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fyysinen ja psyykkinen työympäristö by Mind Map: Fyysinen ja psyykkinen työympäristö

1. Työhyvinvointi

1.1. luottamus

1.2. tiedottaminen

1.3. yhteistyöhalukkuus

1.4. avoimuus

1.4.1. Tiedottaminen

1.4.2. Info-tv

1.5. Viihtyvyys

1.6. Jaksaminen

2. Turvallisuus

2.1. Yhteinen vastuu

2.2. Positiivinen henki

3. Yhteishenki

3.1. opettajat

3.2. oppilaskunta

3.2.1. hallitus

3.2.2. tutorit

3.2.2.1. Hyvinvointipäivä

3.3. teemapäivät

3.4. veso

3.5. Reissut

3.6. Yhdessätekeminen

3.7. Hyrrä

4. Oppimisympäristöt

4.1. Medialuokan käyttöönotto

4.2. Toimivat tilat

4.3. Monipuoliset opetusmenetelmät

4.3.1. käsitekartat

4.3.2. Verkko-opiskelu

4.3.3. Tutkiva oppiminen

4.3.4. yto

4.4. Riittävät taidot