Cảnh ngày hè

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cảnh ngày hè by Mind Map: Cảnh ngày hè

1. Tìm hiểu chung

1.1. Tác giả

1.1.1. Nguyễn Trãi(1380-1422)

1.1.2. Quê ở Hải Dương sau đó thì dời về Hà Tây

1.1.3. Gia đình truyền thống, yêu nước, văn hóa, văn học

1.1.4. Là 1 anh hùng dân tộc vĩ đại của nước nhà

1.2. Tác phẩm

1.2.1. Bài thơ số 43 trong mục Báo kính cảnh giới-phần Vô đề

1.2.2. Sáng tác vào những năm 1438-1439 khi tác giả về nghỉ ở Côn Sơn

1.2.3. Thể thơ Thất ngôn Đường luật xen lục ngôn

1.2.4. Bố cục: Sáu câu đầu: cảnh ngày hè Hai câu cuối: Tấm lòng Nguyễn Trãi

2. Tìm hiểu văn bản

2.1. Sáu câu đầu

2.1.1. Nhà thơ tận hưởng cảnh ngày hè với tâm trạng bất đắc dĩ

2.1.2. Bức tranh thiên nhiên: -Hình ảnh: hòe lục,thạch lựu,hồng liên trì => gần gũi và bình dị -Màu sắc: hòe lục, thạch lựu-đỏ,hồng-liên trì => sinh động đầy màu sắc

2.1.3. Bức tranh cảnh ngày hè: - Âm thanh tiếng chợ cá,tiếng ve tạo nên sự rộn ràng, tươi vui - Cảnh nhày hè được miêu tả bằng nhiều giác quan.

2.1.4. Bức tranh cảnh vật thật sinh động, tràn đầy sức sống. Qua đó ta thấy được sự giao cảm tinh tế của nhà thơ với cảnh vật.

2.2. Hai câu sau

2.2.1. Ước có cây đàn của vua Ngu để đàn lên cho dân nhân đầy đủ và ấm no

2.2.2. Khát vọng về cuộc sống thái bình ấm nó cho nhân dân