Bentes bud på en skolebibliotekars arbejde

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bentes bud på en skolebibliotekars arbejde by Mind Map: Bentes bud på en skolebibliotekars arbejde

1. råde og vejlede

2. støtte i valg af bøger

2.1. Nyt punkt

3. inspirere

4. sælge skole biblioteket

4.1. Nyt punkt

5. uddanne i brug og søg

6. oplæsning og fortælling for de små

7. give indblik i den digitale verden

8. kurser

9. bøger ind og ud

10. kassation

11. indkøb af materialer

12. fordele, optælle og opsætte bøger til skolestart

13. opdrage

14. servicere

14.1. Nyt punkt

15. mangler: mere fokus på faglitteratur

15.1. Nyt punkt