Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pentaksiran untuk Pembelajaran (AFL) by Mind Map: Pentaksiran untuk Pembelajaran
(AFL)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pentaksiran untuk Pembelajaran (AFL)

DEFINISI

Proses pembelajaran berterusan

Maklum cara & kaedah kebiasaan pembelajaran pelajar

Memberi maklum balas kepada pelajar bagi mempertingkatkan pembelajaran

TLLM; TSLN

A. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dirancang di peringkat sekolah; kurikulum

Guru diberi kebebasan memilih instrumen penilaian

Formatif & Sumatif

Ciri-ciri penilaian

Proses

Ketua sekolah dan ketua-ketua jabatan berbincang

Lapor balik daripada guru

STRATEGI MENYOAL

Membina soalan

Soalan utama

soalan kering VS soalan mampat, Soalan terbuka 'open-ended'

Masa berfikir, 10 saat

Berbincang dahulu

Sifat mendengar yg +ve

Memandang pelajar yg berkongsi

Pujian yg membina

Penglibatan kelas

Taburan soalan

Penilaian Kendiri

Pelajar harus aktif dalam pembelajaran

Pelajar harus tahu kelemahan & kekuatan

Guru harus mengongsi K.K.

MAKLUM BALAS

Efektif

Tertumpu

Segera/dalam masa terdekat

Bahasa yg difahami & membangun semangat

Dapat ditangani jumlahnya (guru)

Rakan Sebaya

Autonomi, Diterima/disanggah tanpa ragu-ragu

Amat bermakna

Mendengar perspektif berbeza, Selain guru

Budaya pembelajaran yg sihat

Contohkan bahasa yg ingin pelajar gunakan

Strategi

2 Bintang 1 Harapan

Tambah, Tolak, Apa lagi?

Lemau sampai Garing!

MATLAMAT PEMBELAJARAN

Fokus tanpa terikat kepada konteks

Kemahiran, Apa yg ingin dipelajari, Tugasan yg bakal dilaksanakan

Pengetahuan, Aktiviti kelas

Pemahaman, Ruang maklum balas, Penilaian kendiri

Kriteria Kejayaan (K.K.)

Sudahkah pelajar mencapai objektif pembelajaran?

Bina KK bersama pelajar

AMAT PENTING

KONSEP-KONSEP ASAS

Pentaksiran Autentik

Tugasan berdasarkan dunia nyata (real world context)

Aplikasi pengetahuan & kemahiran yang bermakna

Pentaksiran mendahului kurikulum

Contoh: 'Problem solving'

Pentaksiran Tradisional

Memaksa satu pilihan

Kurikulum menentukan pentaksiran

Contoh: Soalan aneka pilihan; betul-salah

Penilaian

Formatif, Memberi maklum balas, Mengubahsuai aktiviti pengajaran & pembelajaran, Perkembangan murid dipantau

Sumatif, Akhir unit pembelajaran, Pengajaran digarap oleh murid atau tidak, 'Ranking'

Dapat menyokong pembelajaran

PENDEKATAN ALTERNATIF

Kemahiran pemikiran kritikal

Contoh: Nilai Budi; Kesukanan

Pentaksiran Portfolio

Dokumentasi tugasan/kerja sepnajang semester

3 jenis

Maklum balas dari pelbagai pihak

Murid memilih kandungan

Mencerminkan usaha berterusan

B. PENILAIAN SECARA BERPUSAT

Lembaga Peperiksaan

PSLE, O Level, A Level