Pentaksiran untuk Pembelajaran (AFL)

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pentaksiran untuk Pembelajaran (AFL) by Mind Map: Pentaksiran untuk Pembelajaran (AFL)

1. DEFINISI

1.1. Proses pembelajaran berterusan

1.2. Maklum cara & kaedah kebiasaan pembelajaran pelajar

1.3. Memberi maklum balas kepada pelajar bagi mempertingkatkan pembelajaran

1.4. TLLM; TSLN

2. A. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

2.1. Dirancang di peringkat sekolah; kurikulum

2.2. Guru diberi kebebasan memilih instrumen penilaian

2.3. Formatif & Sumatif

2.4. Ciri-ciri penilaian

2.5. Proses

2.5.1. Ketua sekolah dan ketua-ketua jabatan berbincang

2.5.2. Lapor balik daripada guru

3. STRATEGI MENYOAL

3.1. Membina soalan

3.1.1. Soalan utama

3.1.2. soalan kering VS soalan mampat

3.1.2.1. Soalan terbuka 'open-ended'

3.1.3. Masa berfikir

3.1.3.1. 10 saat

3.1.4. Berbincang dahulu

3.2. Sifat mendengar yg +ve

3.2.1. Memandang pelajar yg berkongsi

3.2.2. Pujian yg membina

3.3. Penglibatan kelas

3.3.1. Taburan soalan

3.4. Penilaian Kendiri

3.4.1. Pelajar harus aktif dalam pembelajaran

3.4.2. Pelajar harus tahu kelemahan & kekuatan

3.4.3. Guru harus mengongsi K.K.

4. MAKLUM BALAS

4.1. Efektif

4.1.1. Tertumpu

4.1.2. Segera/dalam masa terdekat

4.1.3. Bahasa yg difahami & membangun semangat

4.1.4. Dapat ditangani jumlahnya (guru)

4.2. Rakan Sebaya

4.2.1. Autonomi

4.2.1.1. Diterima/disanggah tanpa ragu-ragu

4.2.2. Amat bermakna

4.2.3. Mendengar perspektif berbeza

4.2.3.1. Selain guru

4.3. Budaya pembelajaran yg sihat

4.3.1. Contohkan bahasa yg ingin pelajar gunakan

4.4. Strategi

4.4.1. 2 Bintang 1 Harapan

4.4.2. Tambah, Tolak, Apa lagi?

4.4.3. Lemau sampai Garing!

5. MATLAMAT PEMBELAJARAN

5.1. Fokus tanpa terikat kepada konteks

5.1.1. Kemahiran

5.1.1.1. Apa yg ingin dipelajari

5.1.1.2. Tugasan yg bakal dilaksanakan

5.1.2. Pengetahuan

5.1.2.1. Aktiviti kelas

5.1.3. Pemahaman

5.1.3.1. Ruang maklum balas

5.1.3.2. Penilaian kendiri

5.2. Kriteria Kejayaan (K.K.)

5.2.1. Sudahkah pelajar mencapai objektif pembelajaran?

5.2.2. Bina KK bersama pelajar

5.2.3. AMAT PENTING

6. KONSEP-KONSEP ASAS

6.1. Pentaksiran Autentik

6.1.1. Tugasan berdasarkan dunia nyata (real world context)

6.1.2. Aplikasi pengetahuan & kemahiran yang bermakna

6.1.3. Pentaksiran mendahului kurikulum

6.1.4. Contoh: 'Problem solving'

6.2. Pentaksiran Tradisional

6.2.1. Memaksa satu pilihan

6.2.2. Kurikulum menentukan pentaksiran

6.2.3. Contoh: Soalan aneka pilihan; betul-salah

6.3. Penilaian

6.3.1. Formatif

6.3.1.1. Memberi maklum balas

6.3.1.2. Mengubahsuai aktiviti pengajaran & pembelajaran

6.3.1.3. Perkembangan murid dipantau

6.3.2. Sumatif

6.3.2.1. Akhir unit pembelajaran

6.3.2.2. Pengajaran digarap oleh murid atau tidak

6.3.2.3. 'Ranking'

6.3.3. Dapat menyokong pembelajaran

7. PENDEKATAN ALTERNATIF

7.1. Kemahiran pemikiran kritikal

7.1.1. Contoh: Nilai Budi; Kesukanan

7.2. Pentaksiran Portfolio

7.2.1. Dokumentasi tugasan/kerja sepnajang semester

7.2.2. 3 jenis

7.2.3. Maklum balas dari pelbagai pihak

7.2.4. Murid memilih kandungan

7.2.5. Mencerminkan usaha berterusan

8. B. PENILAIAN SECARA BERPUSAT

8.1. Lembaga Peperiksaan

8.2. PSLE, O Level, A Level