Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 by Mind Map: WEB 2.0

1. BLOGS

1.1. Os blogs son sitios web. Son periódicamente actualizados polos correspondentes donos do blog, publicando todo tipo de información, música, fotos...etc; e decir, todo o que queira por o usuario no seu blog. Os lectores e visitantes poden deixar os seus comentarios en cada entrada do blog.

1.1.1. BLOGGER

1.1.2. BLOGIA

2. WIKIS

2.1. É unha páxina web, a cal podese modificar polo usuario ca visita; e decir o usuario e lector da páxina pode pasar a ser o autor desta mesma.

2.1.1. WIKIPEDIA