Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.O by Mind Map: WEB 2.O

1. BLOGS

1.1. É un espaz web,onde podes expoñer foros,facer comentarios,que outras persoas visiten ou comente.....A característica maís importane é que os seus visitantes poden deixar comentarios e opinións

2. WIKIS

2.1. É unha aplicación moi empregada na educación.Un wiki é unha forma de espazo web onde se pode crear,borrar ou m odificar o contido dunha páxina web dunha forma rápida e fácil.