Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

GALINUX by Mind Map: GALINUX
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

GALINUX

¿Qué é?

Sistema operativo de fontes abertas en galego.

¿Quén o promove?

É unha iniciativa da Xunta de Galicia.

¿Copialo é legal?

Sí, porque é un sofware libre e además pode modificarse.