GALINUX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GALINUX by Mind Map: GALINUX

1. ¿Qué é?

1.1. Sistema operativo de fontes abertas en galego.

2. ¿Quén o promove?

2.1. É unha iniciativa da Xunta de Galicia.

3. ¿Copialo é legal?

3.1. Sí, porque é un sofware libre e además pode modificarse.