CARACTERÍSTICAS DUNHA BOA PRESENTACIÓN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CARACTERÍSTICAS DUNHA BOA PRESENTACIÓN by Mind Map: CARACTERÍSTICAS DUNHA BOA PRESENTACIÓN

1. Preferiblemente non deberá ter entre 10 e 25 follas ou diapositivas

2. Non debe durar máis de 20 minutos xa que se comprobou que o nivel de atención diminue apartir dese tempo

3. Ter como mínimo trinta puntos xa que pode dificultar a visión da xente que non se encontra preto

4. A orde dunha pesentación dependendo do tema que sexa poden ser:

4.1. Presentación

4.2. Problemas

4.3. Solución

4.4. Beneficios

5. A explicación debe ser clara e concisa

6. Empregar contidos multimedia aser posible xa que se identifica mellor un contido se o identificas a unha imaxe