Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CARACTERÍSTICAS DUNHA BOA PRESENTACIÓN by Mind Map: CARACTERÍSTICAS DUNHA BOA PRESENTACIÓN
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CARACTERÍSTICAS DUNHA BOA PRESENTACIÓN

Preferiblemente non deberá ter entre 10 e 25 follas ou diapositivas

Non debe durar máis de 20 minutos xa que se comprobou que o nivel de atención diminue apartir dese tempo

Ter como mínimo trinta puntos xa que pode dificultar a visión da xente que non se encontra preto

A orde dunha pesentación dependendo do tema que sexa poden ser:

Presentación

Problemas

Solución

Beneficios

A explicación debe ser clara e concisa

Empregar contidos multimedia aser posible xa que se identifica mellor un contido se o identificas a unha imaxe