Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GALINUXA by Mind Map: GALINUXA

1. Sistema operativo de fontes abertas .

2. Inclúe os programas informáticos máis empregados: para navegar, acceder ao correo electrónico, escoitar música...

3. Está basado na distribuidora de UBUNTO donde se pode recibir as actualizacións gratuítas que son distribuídas.

4. Ven configurado para podelo empregar en calquera ordenador