Valdemar 4. Atterdag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Valdemar 4. Atterdag by Mind Map: Valdemar 4. Atterdag

1. Ungdom

1.1. Yngste af Christian 2 sønner

1.2. Opdraget ved kejserens hof

1.2.1. I Tyskland

2. Kongen af Danmark

2.1. Kejseren støttede sin dansk slægtning

2.1.1. I et forsøg på at genskabe kongeriget

2.2. Valdemar opnåede en aftale med hertugen af Sønderjylland

2.2.1. Og grevene fra Holsten

2.3. Valdemar fik Nørrejylland

2.4. Brugte penge på

2.4.1. Områder til Danmark

2.4.2. Gøre hæren stærkere

2.5. Efter 20 år havde han genskabt det danske kongerige

2.6. Gav skåne, og solgte Estland til ridderne

3. Landefreden

3.1. Hans styre var hårdt, stormændene gjorde oprør 1350

3.1.1. Han slog dem alle ned

3.2. "Landefreden" 1360 måtte han underskrive en håndfæstning

3.2.1. Stormændene fik politisk indflydelse

4. Hansekrige

4.1. 1340 erobrede skåne tilbage

4.2. 1341 erobrede hele Gotland

4.2.1. 2 Hanse krige startede

4.2.1.1. Første krig

4.2.1.1.1. 1361-1363

4.2.1.1.2. Valdemar vandt krigen

4.2.1.2. Anden krig

4.2.1.2.1. 1367-1370

4.2.1.2.2. Valdemar tabte

5. Fred og kongens død

5.1. Valdemar gav dele af skåne til Hanseatæderne for 15 år

5.1.1. Hanseatæderne opgav krigen

5.2. Valdemar døde 5 år senere = 1375