Web hlavní strana

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Web hlavní strana by Mind Map: Web hlavní strana

1. Modelové situace

1.1. 1. Zemřel/a mi partner/ka.

1.2. 2. Jsem senior/ka a potřebuji bydlet.

1.3. 3. Stal/a jsem se člověkem se zdravotním postižením

1.4. 4. Jsem senior/ka, těžko zvládám péči o sebe a o domácnost – hledám řešení

1.5. 5. Jste opakovaně vystavován/a domácímu násilí?

1.6. 6. Vracím se z vězení, z vazby a potřebuji pomoc

1.7. 7. Co dělá naše dítě, když nejsme doma? Hledáte zajímavou náplň volného času pro vaše dítě?

1.8. 8. Já nebo někdo z mého okolí má potíže s drogami

1.9. 9. Přišel/a jsem o práci - jsem nezaměstnaná/ý

1.10. 10. Hrozí mi vystěhování?

1.11. 11. Nemám dost peněz na zaplacení nájmu, jídla, školních potřeb

1.12. 12. Dluhy mi přerostly přes hlavu.

2. katalog soc. služeb

2.1. 1. Vzdělání

2.2. 2. Volný čas

2.2.1. 1. Senioři a děti

2.2.2. 2. osoby s duševním onemocněním

2.3. 3. Postižení / nemoc

2.3.1. 1. Nemohoucí

2.3.1.1. 1. New node

2.3.1.2. 2. New node

2.3.2. 2. Fyzické postižení

2.3.2.1. 1. New node

2.3.2.2. 2. New node

2.3.3. 3. Mentální postižení

2.3.3.1. 1. New node

2.3.3.2. 2. New node

2.3.4. 4. Kombinované postižení

2.3.4.1. 1. New node

2.3.4.2. 2. New node

2.3.5. 5. Duševní nemoc

2.3.5.1. 1. New node

2.3.5.2. 2. New node

2.4. 4. Bydlení

2.4.1. 1. Duševní onemocnění a zdravotní postižení

2.4.2. 2. Matky, děti, rodiny

2.4.3. 3. Senioři, DD

2.4.4. 4. Bez přístřeší

2.4.4.1. 1. noclehárny

2.4.4.2. 2. domácí + komerční násilí

2.4.4.3. 3. azylové domy

2.4.4.4. 4. Přechodné bydelní do 26 let

2.5. 5. Drogy

2.5.1. 1. pomoc v terénu

2.5.2. 2. kontaktní centra

2.5.3. 3. Odborné poradenství pro osoby ohrožené a jim blízké

2.6. 6. Násilí

2.6.1. 1. Domácí násilí

2.6.2. 2. komerční násilí a jiné trestné činny

2.7. 7. Poradenství a životní krize

2.7.1. 1. Domácí a komerční násilí

2.7.2. 2. menšiny a imigranti

2.7.3. 3. telefonická krizová pomoc

2.7.4. 4. krizová pomoc - přístřeší?

2.7.5. 5. umírání

2.7.6. 6. bez domova

3. stranky soc. sluzeb mesta neratovice

3.1. terennni sociálani prace

3.2. pět P

3.3. Nízkoprahový klub

3.4. Teta u nás doma

3.5. Poradna Acorus