Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Web 2.0 by Mind Map: Web 2.0
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Web 2.0

blogs

>É un sistema de fácil aplicación

>Aplicación gratuita

>Compartir en rede o que ti subas

wikis

>Xeran diccionarios

>Pódeos ver todo o que queira

>Interés xeral