Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grundstoffer by Mind Map: Grundstoffer

1. Trekantet forståelse

1.1. Marko

1.2. Mikro

1.3. Symbol

2. Er et stof som ikke er muligt at nedbryde til andre stoffer.

3. Grundestofferne er placeret i det periodiske system.

3.1. gruppe 1,2 og 13 til og med 18 er hovedgrupperne og 3 og til og med 12 er undergrupper.

3.1.1. stofferne i hovedgruppe 1 minus H, kaldes alkalimetallerne

3.1.2. Hovedgruppe 17 kaldes Halogener = saltdanner

3.1.3. hovedgruppe 18 kaldes ædelgasser, da de er meget reaktionsstrænge.

3.1.4. Grundstoffer i samme hovedgruppe har kemiske egenskaber til fælles

3.2. grundstofferne er sat op i rækkefølge efter voksende atomnummer Z.

4. består af atomer

4.1. Positiv kerne, som består af de positive protroner og de neutrale neutroner.

4.1.1. Proton (Z) = 1,0073 u

4.1.1.1. Z = Atomnummer = hvilket stof vi har med at gøre.

4.1.2. Neutron (N) = 0,0087 u

4.1.2.1. N = neutrontallet

4.2. Uden om kernen findes de negative elektroner

4.2.1. Elekron (Z) = 0,00055 u

4.3. Isotoper

4.3.1. N kan veksle inden for et bestemt atom.

5. Atomernes elektronssystem

5.1. Elektronskaller

5.2. Orbitaler