Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

GALINUX by Mind Map: GALINUX
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

GALINUX

QUE É?:Galinux é un sistema operativo en galego.

QUEN O PROMOVE?Galinux é unha iniciativa da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información, da Consellaría de Innovación e Industria.

É LEGAL COPIALO? sí porque galinux é un software libro,por iso é legal copialo e instalalo tantas veces como se queira.