Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GALINUX by Mind Map: GALINUX

1. QUE É?:Galinux é un sistema operativo en galego.

2. QUEN O PROMOVE?Galinux é unha iniciativa da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información, da Consellaría de Innovación e Industria.

3. É LEGAL COPIALO? sí porque galinux é un software libro,por iso é legal copialo e instalalo tantas veces como se queira.