Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEB 2.0 by Mind Map: WEB 2.0

1. BLOGLINES

1.1. Bloglines é unha aplicacion que nos permite agregar contidos de diferentes páxinas web que visitamos habitualmente mediante unha tecnoloxia chamada RSS

2. WIKIS

2.1. Sitio web onde os usuarios poden xerar,editar ou borrar o contido dunha páxina web dun xeito interactivo,doado e rápido.

2.2. WIKIPEDIA