Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Galinux by Mind Map: Galinux
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Galinux

¿Qué é?

Sistema operativo de fontes en galego

¿Quén o promove?

É unha iniciativa da xunta de Galiza

¿Copialo é legal?

si, porque é un sofware libre e podese modificar