Wykorzystanie środków informatycznych przez nauczycieli wybranych szkół podwarszawskich

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Wykorzystanie środków informatycznych przez nauczycieli wybranych szkół podwarszawskich by Mind Map: Wykorzystanie środków informatycznych przez nauczycieli wybranych szkół podwarszawskich

1. Rozdział I: Szkoła w społeczeństwie informacyjnym.

1.1. 1. Specyfika społeczeństwa informacyjnego.

1.2. 2. Przemiany szkoły i główne kierunki jej rozwoju.

1.3. 3. Funkcje i zadania współczesnej szkoły.

2. Rozdział II: Komputer jako środek dydaktyczny

2.1. 1. Komputer – narzędzie o wielu twarzach.

2.2. 2. Miejsce i rola komputera w edukacji szkolnej.

2.2.1. 1. Komputer w reedukacji dzieci z trudnościami w nauce

2.2.2. 2. Zastosowanie komputera w szkolnictwie specjalnym

2.3. 3. Funkcja komputera jako środka dydaktycznego.

3. Rozdział III: Nauczyciel jako organizator procesu kształcenia w szkole.

3.1. 1. Nauczyciel – jego kompetencje

3.2. 2. Rola komputera w przygotowaniu zajęć.

3.3. 3. Oblicze lekcji wspomaganej komputerowo

4. Rozdział IV: Metodologia i wyniki badań własnych.

5. Wstęp