Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wykorzystanie środków informatycznych przez nauczycieli wybranych szkół podwarszawskich by Mind Map: Wykorzystanie środków informatycznych przez nauczycieli wybranych szkół podwarszawskich
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie środków informatycznych przez nauczycieli wybranych szkół podwarszawskich

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdział I: Szkoła w społeczeństwie informacyjnym.

1. Specyfika społeczeństwa informacyjnego.

2. Przemiany szkoły i główne kierunki jej rozwoju.

3. Funkcje i zadania współczesnej szkoły.

Rozdział II: Komputer jako środek dydaktyczny

1. Komputer – narzędzie o wielu twarzach.

2. Miejsce i rola komputera w edukacji szkolnej.

3. Funkcja komputera jako środka dydaktycznego.

Rozdział III: Nauczyciel jako organizator procesu kształcenia w szkole.

1. Nauczyciel – jego kompetencje

2. Rola komputera w przygotowaniu zajęć.

3. Oblicze lekcji wspomaganej komputerowo

Rozdział IV: Metodologia i wyniki badań własnych.

Wstęp