Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Galinux by Mind Map: Galinux
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Galinux

canles de distribución

>Rede de Dinamización da Sociedade da Información

>Oficinas universitarias

>Asociacións

o resultado dunha innovación galega

>Un sistema operativo completo en galego

>Feito en galego

>De fácil uso, sen complexidades

Software Libre

>Pode ser:

·Estudalo

·Copialo

·Usalo

·Modificao e distribuílo