Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Galinux by Mind Map: Galinux

1. canles de distribución

1.1. >Rede de Dinamización da Sociedade da Información

1.2. >Oficinas universitarias

1.3. >Asociacións

2. o resultado dunha innovación galega

2.1. >Un sistema operativo completo en galego

2.2. >Feito en galego

2.3. >De fácil uso, sen complexidades

3. Software Libre

3.1. >Pode ser:

3.1.1. ·Estudalo

3.1.2. ·Copialo

3.1.3. ·Usalo

3.1.4. ·Modificao e distribuílo