Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Web 2.0 by Mind Map: Web 2.0

1. Blogs

1.1. É unha páxina web a cal podemos subir informacion privada.

2. Wikis

2.1. Páxinas onde o usuario crea a súa información, por exemplo wikipedia.

3. Redes sociais

3.1. Páxinas web para relacionarse coa xente, por exemplo tuenti, facebook.

4. RSS

4.1. Serve para recivir información dunha páxina web determinada. Por exemplo bloglines, google reader.