Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kaupungistuminen by Mind Map: Kaupungistuminen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kaupungistuminen

Muuttoliike

selittää n. 40 % kasvusta

vaihtelee nopeasti

maalta kaupunkiin

pienistä kaupungeista isoihin

teollisuusmaat

hidasta

kaupungistuminen yli 80 %

Suomi keskittyy pääkaupunkiseudulle

elinkeinorakenteen muutos

Ruuhkat

Sosiaaliset muutokset

slummit

alueiden käyttötarkoituksen muuttuminen

Maaseudun autioituminen

aluerakenne

nodaalialue

lähiö

CBD

esikaupunkialue

Kaupunkimallit

kasvavat ja sulautuvat yhteen

kehitysmaat

suuret varallisuuserot

nopeampaa kuin teollisuusmaissa

muuttoliike ja luonnollinen väestönkasvu

suurinosa miljoonakaupungeista

Ruuhkat

Sosiaaliset muutokset

kiihdyttää ilmastonmuutosta

päästöt ja energiankäyttö lisääntyvät

Kaupungit syntyvät

liikenneyhteydet

kauppapaikat

linnoitukset/armeija

hallinto

Turismi

Satamat

Maankäyttö

Kaavoitus

suunnitelmallista

Pakon mukaan