Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Energia by Mind Map: Energia

1. Uusiutuvat energialähteet

1.1. Haittoja

1.1.1. energiansaannin jaksottaisuus

1.1.2. sosiaaliset haitat

1.2. Hyötyjä

1.2.1. Puhdas, ei saastuta

1.2.2. Turvallinen

1.3. Vesivoima

1.3.1. virtauspaikoissa ja tekojärvi tulloo esimerkix Suomessa on Imatran voimaa

1.4. aurinkoenergy

1.4.1. no semmosia missä paistaa aurinko. Jenkeissä o pari hyvää paikkaa.

1.5. tuulivoima

1.5.1. aukeita ja tasasia paikkoja kuten Tanskassa ja Hollannissa on hyvää maata

1.6. PUUUUU

1.6.1. Suomessa on paljon mehtää ni voijaan laettaa haketta oksista ku pöllit männöö paperiksi.

2. Uusiutumattomat energialähteet

2.1. Hyötyjä

2.1.1. energiarikkaita

2.2. Haittoja

2.2.1. saasteet

2.3. Esim. fossiiliset polttoaineet (maakaasu ja maaöljy)

2.4. suuria tuottajia

2.4.1. norjalaiset poraa öljyvä niillä lautoilla sieltä merestä.

2.4.2. Yhdysvallat ne tekee varmaan kaikkea

2.4.3. Venäjä - maakaasua tuloo

2.4.4. lähi-idän maista tuloo öljyä

3. Kestävä energiatalous= energian säästämistä ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä

3.1. energiantarve lisääntyy etenkin kehitysmaissa, joissa väkiluku kasvaa nopeasti

3.2. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy ympäristöllisistä syistä

4. Energiankulutus Suomessa

4.1. Suomessa energiaa kulutetaan paljon esimerkiksi lämmitykseen ja raskaaseen teollisuuteen

4.2. Suomessa tuotetaan 26% energiasta uusiutuvialla energiatuotannolla