Maatalous ravinnontuottajana

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Maatalous ravinnontuottajana by Mind Map: Maatalous ravinnontuottajana

1. Tuottaminen

1.1. väestönkasvu ja elintasonnousu

1.1.1. ravinnontarpeen lisääntyminen

1.1.1.1. tehotuotannon ongelmat

1.1.1.1.1. Maaomistusolot

1.1.1.1.2. Eroosio

1.1.1.1.3. Monokulttuuri

1.1.1.1.4. Rahakasvit

1.1.1.1.5. Keinokastelu

1.2. 75% ravinnostaan ihmiskunta saa yhdeksästä kasvista esim. maissi, vehnä, riisi

2. Luokittelu

2.1. Kaupallinen maataloustuotanto

2.1.1. maataloutta, jonka tarkoituksena on tuottaa ruokaa myyntiin

2.2. Omavarainen maataloustuotanto

2.2.1. maataloutta, jonka tarkoituksena tuottaa ruokaa itselleen

2.2.1.1. esim. perheet viljevät tai kasvattavat eläimiä saadakseen ruokaa itsellee

2.3. Intensiivinen maataloustuotanto eli tehokas maataloustuotanto

2.3.1. maataloutta, jonka tarkoituksena on saada pinta-alaa kohden mahdollisimman suuri tuotto

2.4. Ekstensiivinen maataloustuotanto eli tehoton maataloustuotanto

2.4.1. maataloutta, joka tuottaa vähän pinta-alaa kohden ja yleensä työtekijöiden määrä on pieni.

3. Maataloustyypit

3.1. 1.Maataloustyyppi, Harjoitetaanko alueella maataloutta esim. maanviljelyä, karjanhoitoa tai niiden yhdistelmää

3.2. 2. Maataloustyyppi, Mitä tuotteita alueella tuotetaan

3.3. 3.Maataloustyyppi, Onko tuotanto omavaraista vai kaupallista

3.4. 4.Maataloustyyppi, Onko tuontanto intensiivistä vai ekstensiivistä

4. Ravinto vesistä

4.1. Kumpuamisalueet

4.2. Liikakalastus

4.3. Vesiviljely eli akvakulttuuri

5. Ruokakriisi

5.1. Aliravitsemus

5.2. Määrällinen nälkä

5.3. Laadullinen nälkä