Науково-метричні бази

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Науково-метричні бази by Mind Map: Науково-метричні   бази

1. Список вітчизняних наукових журналів, що ввійшли у систему Web of Science за 2010р.

2. Інструкція користувача Scopus

3. Гіганська в світі база даних рефератів та цитат)

4. ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ДО СВІТОВОЇ ЧЕРЕЗ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ

5. Структура наукової статті