Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej by Mind Map: Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Diecezjalne Centrum Ekonomii Społecznej

Zadanie 1: Szkoła Projektów Ekonomii Społecznej

Etap 1 - Szkoła Pisania Projektów - stworzenie i wdrożenie modelu zarządzania projektami ES

Etap 2 - Szkoła Pisania Projektów - szkolenia

Etap 3 - Stworzenie i funkcjonowanie CES

Etap 4 - Realizacja doradztwa on line w ramach CES (200 godz.)

Zadanie 2: Edukacja

Grupa ES.1. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.2. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.3. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.4. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.5. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.6. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.7. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.8. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.9. - szkolenie i wyjazd studyjny

Grupa ES.10. - szkolenie i wyjazd studyjny

Zadanie 3: Animacja lokalna i doradztwo

Zbudowanie 8 partnerstw lokalnych

Grupa COACH.1 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Grupa COACH.2 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Grupa COACH.3 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Grupa COACH.4 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Grupa COACH.5 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Grupa COACH.6 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Grupa COACH.7 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Grupa COACH.8 - coaching organizacyjny i specjalistyczny

Zadanie 4: Informacja i promocja

Warsztaty informacyjne (brak kosztów)

Budowa i utrzymanie platformy internetowej

Kampania informacyjna

Wydanie 300 szt. Podręcznika Ekonomii Społecznej (CD-ROM, segragator)

Zadanie 5: Zarządzanie projektem

Zespół Zarządzający

Koszty ogólne

Zebranie ofert i dokonanie zakupów zgodnie z PZP

Audyt projektu

Zabezpieczenie projektu - weksel