Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Namid by Mind Map: Namid

1. Pojmy

1.1. magram

1.2. manium

1.3. otiskování

1.4. reinkarnace

1.5. rifter

1.6. rozprášení

1.7. orbictus

1.8. kovy a materiály

1.8.1. rubium

1.8.2. diamit

1.8.3. onyxeum

1.9. zroport

1.10. sferil

2. Fauna a flora

2.1. ocelka (či Ocelovka) obecná

2.2. nangu (stříbrný, hnědý, bílý až průsvitný)

2.3. vodoměnka blesková

2.4. stíněnka královská

3. Geografie

3.1. Tamaral

3.2. Tassarth

3.2.1. Mlčenlivé hory

3.3. Edwe

3.4. Rystigh

3.4.1. Kayeri

3.4.2. Rostam

3.4.3. Alkir

3.4.4. Aref

3.5. Althorik

3.5.1. Machaja

3.5.1.1. Soran

3.5.2. Teserg

3.5.2.1. Ostvir

3.5.3. Tycholy

3.5.3.1. Tarkiga

3.5.4. Bregotsko

3.5.4.1. Dyren

3.6. Rjeku

3.7. Ghal

3.8. Dhermos

3.9. Gora

3.10. Yrne

3.11. Nare

3.12. Ges

3.13. Daswi

3.14. Unghi

3.15. Snak

3.16. Malé Mameluky

3.17. Mameluky

3.18. Nabu

3.19. Grenodia

3.20. Tauro

3.21. Atur

3.22. Eth

3.23. Selgi

3.24. On

3.25. Skav

4. Zákonitosti

5. Historie

6. Bohové

6.1. Argu Nezaujatý

6.2. Ghynera - bohyně růstu ovinutá listy a stonky

6.3. Phoone - síla, energie, hybnost

6.4. Ilbium - světlo

6.5. Retraz - bůh podrazu a křivosti

6.6. Forbeny

6.7. Tyzbris - bůh šílenství

7. Struktura