Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Edukacja informatyczna w procesie kształcenia zawodowego człowieka. (na przykładzie firmy POLCAN) by Mind Map: Edukacja informatyczna w procesie kształcenia zawodowego człowieka.                   (na przykładzie firmy POLCAN)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacja informatyczna w procesie kształcenia zawodowego człowieka. (na przykładzie firmy POLCAN)

I.Obszary zastosowań komputerów w edukacji szkolnej.

II.Obszary zastosowań komputerów w edukacji zawodowej.

III.Specyfikacja szkoleń zawodowych w praktyce na przykładzie firmy POLCAN.

IV.Założenia metodologiczne pracy.

V.Przedstawienie wyników badań.

VI.Wnioski ogólne, bibliografia, spis tablic i aneks