Edukacja informatyczna w procesie kształcenia zawodowego człowieka. ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Edukacja informatyczna w procesie kształcenia zawodowego człowieka. (na przykładzie firmy POLCAN) by Mind Map: Edukacja informatyczna w procesie kształcenia zawodowego człowieka.                   (na przykładzie firmy POLCAN)

1. I.Obszary zastosowań komputerów w edukacji szkolnej.

2. II.Obszary zastosowań komputerów w edukacji zawodowej.

3. III.Specyfikacja szkoleń zawodowych w praktyce na przykładzie firmy POLCAN.

4. IV.Założenia metodologiczne pracy.

5. V.Przedstawienie wyników badań.

6. VI.Wnioski ogólne, bibliografia, spis tablic i aneks