Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Edukacja informatyczna w procesie kształcenia zawodowego człowieka. (na przykładzie firmy POLCAN) by Mind Map: Edukacja informatyczna w procesie
kształcenia zawodowego
człowieka.                   
(na przykładzie firmy POLCAN)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacja informatyczna w procesie kształcenia zawodowego człowieka. (na przykładzie firmy POLCAN)

I.Obszary zastosowań komputerów w edukacji szkolnej.

II.Obszary zastosowań komputerów w edukacji zawodowej.

III.Specyfikacja szkoleń zawodowych w praktyce na przykładzie firmy POLCAN.

IV.Założenia metodologiczne pracy.

V.Przedstawienie wyników badań.

VI.Wnioski ogólne, bibliografia, spis tablic i aneks