Portal korporacyjny hotelu YrYs

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Portal korporacyjny hotelu YrYs by Mind Map: Portal korporacyjny hotelu YrYs

1. Grupa docelowa

1.1. Recepcjoniści

2. Cele portalu

2.1. Cel strategiczne

2.1.1. Rozwój technologiczny hotelu w odniesieniu do usprawnienia pracy

2.2. Cele wymierne

2.2.1. Zmniejszenie kosztów związanych z nakładem (ilością) pracy

2.2.2. Zwiększenie zysku

2.3. Cele niewymierne

2.3.1. Usprawnienie i przyspieszenie obsługi hotelowej

2.3.2. Poprawa wiedzy pracowników o hotelu

2.3.3. Szybszy obieg informacji

2.3.4. Polepszenie kontaktów pomiędzy pracownikami

2.3.5. Poprawa jakości pracy

2.3.6. Poprawa wizerunku firmy

3. Harmonogram prac

3.1. Koncepcja portalu w postaci mapy myśli

3.1.1. od 24 października do 4 grudnia

3.2. Projektowanie warstwy funkcjonalnej

3.2.1. od 5 do 18 grudnia

3.2.1.1. Diagram kontekstowy

3.2.1.1.1. Scenariusz dla przypadku Meldunek

3.2.1.1.2. Scenariusz dla przypadku Wymeldunek

3.2.1.1.3. Scenariusz dla przypadku Wysyłanie wiadomości prywatnej

3.3. Projektowanie warstwy informacyjnej i interfejsu użytkownika

3.3.1. od 19 do 23 grudnia

3.3.1.1. Mapa serwisu w postaci mapy myśli

3.3.1.2. Makiety systemu

3.4. Opracowanie prototypu

3.4.1. od 3 stycznia do 15 stycznia 2013

3.5. Prezentacja prototypów

3.5.1. 30 stycznia 2013

4. Rozwiazania techniczno- technologiczne

4.1. CMS

4.1.1. PHP-Fusion

5. Funkcje merytoryczne portalu

5.1. Komunikowanie

5.1.1. Wiadomości prywatne

5.1.2. Wiadomości do administracji

5.2. Wyświetlanie

5.2.1. Lista klientów

5.3. Edytowanie danych

5.3.1. Edycja statusu pokoju

5.3.2. Aktualizacja rachunku klienta

5.4. Meldowanie klientów

5.4.1. Dodawanie danych

5.5. Wymeldowanie

5.5.1. Usuwanie klienta z listy zameldowanych klientów

5.6. Forum dotyczące portalu i hotelu

5.6.1. Dodawanie postów

5.6.2. Przeglądanie postów

5.7. Galeria

5.7.1. Dodawanie zdjęć

5.7.2. Przeglądanie zdjęć

5.7.3. Komentowanie zdjęć