FUNGSI KELUARGA Definisi Keluarga : Keluarga adalah unit asas komuniti. Setiap anggota keluarga mestilah berusaha untuk mengekalkan kehidupan berkeluarga dengan menjaga kebajikan anggota keluarga.

by Suriati Yusof 11/01/2012
10302