Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

FUNGSI KELUARGA Definisi Keluarga : Keluarga adalah unit asas komuniti. Setiap anggota keluarga mestilah berusaha untuk mengekalkan kehidupan berkeluarga dengan menjaga kebajikan anggota keluarga. by Mind Map: FUNGSI KELUARGA      Definisi Keluarga : Keluarga adalah unit asas komuniti. Setiap anggota keluarga mestilah berusaha untuk mengekalkan kehidupan berkeluarga dengan menjaga kebajikan anggota keluarga.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

FUNGSI KELUARGA Definisi Keluarga : Keluarga adalah unit asas komuniti. Setiap anggota keluarga mestilah berusaha untuk mengekalkan kehidupan berkeluarga dengan menjaga kebajikan anggota keluarga.

Ibu bapa berperanan sebagai pendidikan utama dalam menunjukkan contoh teladan yang baik dalam pembentukan peribadi dan akhlak yang mulia bagi setiap anak dalam sesebuah keluarga.

http://www.kpwkm.gov.my/keluarga

Laman sesawang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)

Bantuan atas talian, sila rujuk :http://www.kpwkm.gov.my/home

Fungsi Ekonomi - Tugas seorang ketua keluarga iaitu ayah untuk mencari nafkah atau rezeki bagi memenuhi keperluan keluarga.

Fungsi Perlindungan

Setiap ahli keluarga perlu melindungi keselamatan diantara satu sama lain dalam sesebuah keluarga untuk kehidupan yang aman dan tenteram

Perlindungan emosi

Fungsi Pendidikan

Fungsi agama - Sebagai pendidikan utama bersifat kerohanian menerusi nasihat dan bimbingan untuk membentuk peribadi yang mulia.

Fungsi Biologi - Sebuah keluarga berfungsi untuk melahirkan zuriat keturunan atau generasi baru bagi mewarisi budaya dalam keluarga agar tidak hilang ditelan zaman.

Fungsi Sosialisasi - Keperluan berinteraksi sesama ahli keluarga seperti makan malam, berbincang masalah atau menonton televisyen bersama bagi mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga.