Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Laboratorium LPTC Kodowanie źródeł video by Mind Map: Laboratorium LPTC
Kodowanie źródeł video
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Laboratorium LPTC Kodowanie źródeł video

Treść zadań

Dla strumienia MJPG

[1] Dobrać odpowiednią rozdzielczość zgodnie z założeniami, Wybór uzasadnić

[2] Dobrać wartość parametru 'Maximum frame rate' dla przypadku (a) i (b), Wybór uzasadnić

[3] Zbadać wartość MOS w funkcji parametru 'Video Quality' dla przypadków (a) i (b), Pomiar MOS wg ITU, skala została podana na wykładzie PTC, Przygotować wykresy

[4] Na podstawie pomiarów wybrać, z uzasadnieniem, najlepszy przypadek dla zastosowania (a) i (b)

Dla strumienia MPEG-4 (H.264)

[1] Dobrać odpowiednią rozdzielczość zgodnie z założeniami, Wybór uzasadnić

[2] Dobrać wartość parametru 'Maximum frame rate' dla przypadku (a) i (b), Wybór uzasadnić

[3] Zbadać wartość MOS w funkcji parametru 'Fixed quality' dla przypadku (a) i (b), Przyjąć wartość parametru 'Intra frame period': 1s, Przygotować wykres, skomentować pomiar i wybrać najlepszy przypadek, Pomiar MOS wg ITU, skala została podana na wykładzie PTC

[4] Zbadać wartość MOS w funkcji parametru 'Constant bit rate' dla przypadku (a) i (b), Przyjąć wartość parametru 'Fixed quality': Standard, Przyjąć wartość parametru 'Intra frame period': 1s, Przygotować wykres, skomentować pomiar i wybrać najlepszy przypadek, Pomiar MOS wg ITU, skala została podana na wykładzie PTC

[5] Na podstawie pomiarów wybrać, z uzasadnieniem, najlepszy przypadek dla zastosowania (a) i (b)

[6] Jaki wpływ ma wartość parametru 'Intra frame period' na jakość strumienia video?

Narzędzia

Aplikacja VLC, w wersji zainstalowanej na stanowisku w laboratorium

Dokumentacja: http://wiki.videolan.org/Documentation:Documentation

Kamera Vivotek IP7160

Dokumentacja: https://dl.dropbox.com/u/545869/LPTC/UserManual.pdf

Dostęp do pulpitu zarządzającego przez przeglądarkę pod adresem: http://nr_ip_kamery

Adresy strumieni sieciowych, http://nr_ip_kamery/video.mjpg, rtsp://nr_ip_kamery/live.sdp

Nr IP dla kamer, 10.3.15.221-227, 221 została zamontowana przy drzwiach wejściowych do laboratorium, kolejne numery z godnie z ruchem wskazówek zegara

Założenia

Projekt system monitoringu z wykorzystaniem sieciowego strumienia video

(a) z detekcją ruchu

(b) bez detekcji ruchu

System SDTV, PAL, DVB, 4:3