Laboratorium LPTC Kodowanie źródeł video

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Laboratorium LPTC Kodowanie źródeł video by Mind Map: Laboratorium LPTC Kodowanie źródeł video

1. Treść zadań

1.1. Dla strumienia MJPG

1.1.1. [1] Dobrać odpowiednią rozdzielczość zgodnie z założeniami

1.1.1.1. Wybór uzasadnić

1.1.2. [2] Dobrać wartość parametru 'Maximum frame rate' dla przypadku (a) i (b)

1.1.2.1. Wybór uzasadnić

1.1.3. [3] Zbadać wartość MOS w funkcji parametru 'Video Quality' dla przypadków (a) i (b)

1.1.3.1. Pomiar MOS wg ITU, skala została podana na wykładzie PTC

1.1.3.2. Przygotować wykresy

1.1.4. [4] Na podstawie pomiarów wybrać, z uzasadnieniem, najlepszy przypadek dla zastosowania (a) i (b)

1.2. Dla strumienia MPEG-4 (H.264)

1.2.1. [1] Dobrać odpowiednią rozdzielczość zgodnie z założeniami

1.2.1.1. Wybór uzasadnić

1.2.2. [2] Dobrać wartość parametru 'Maximum frame rate' dla przypadku (a) i (b)

1.2.2.1. Wybór uzasadnić

1.2.3. [3] Zbadać wartość MOS w funkcji parametru 'Fixed quality' dla przypadku (a) i (b)

1.2.3.1. Przyjąć wartość parametru 'Intra frame period': 1s

1.2.3.2. Przygotować wykres, skomentować pomiar i wybrać najlepszy przypadek

1.2.3.3. Pomiar MOS wg ITU, skala została podana na wykładzie PTC

1.2.4. [4] Zbadać wartość MOS w funkcji parametru 'Constant bit rate' dla przypadku (a) i (b)

1.2.4.1. Przyjąć wartość parametru 'Fixed quality': Standard

1.2.4.2. Przyjąć wartość parametru 'Intra frame period': 1s

1.2.4.3. Przygotować wykres, skomentować pomiar i wybrać najlepszy przypadek

1.2.4.4. Pomiar MOS wg ITU, skala została podana na wykładzie PTC

1.2.5. [5] Na podstawie pomiarów wybrać, z uzasadnieniem, najlepszy przypadek dla zastosowania (a) i (b)

1.2.6. [6] Jaki wpływ ma wartość parametru 'Intra frame period' na jakość strumienia video?

2. Narzędzia

2.1. Aplikacja VLC, w wersji zainstalowanej na stanowisku w laboratorium

2.1.1. Dokumentacja: http://wiki.videolan.org/Documentation:Documentation

2.2. Kamera Vivotek IP7160

2.2.1. Dokumentacja: https://dl.dropbox.com/u/545869/LPTC/UserManual.pdf

2.2.2. Dostęp do pulpitu zarządzającego przez przeglądarkę pod adresem: http://nr_ip_kamery

2.2.3. Adresy strumieni sieciowych

2.2.3.1. http://nr_ip_kamery/video.mjpg

2.2.3.2. rtsp://nr_ip_kamery/live.sdp

2.2.4. Nr IP dla kamer

2.2.4.1. 10.3.15.221-227

2.2.4.2. 221 została zamontowana przy drzwiach wejściowych do laboratorium, kolejne numery z godnie z ruchem wskazówek zegara

3. Założenia

3.1. Projekt system monitoringu z wykorzystaniem sieciowego strumienia video

3.1.1. (a) z detekcją ruchu

3.1.2. (b) bez detekcji ruchu

3.1.3. System SDTV, PAL, DVB, 4:3