Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mytebegrebet by Mind Map: Mytebegrebet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mytebegrebet

Denne mindmap samler vores forløb om myten i et dokument. Dokumentet kan downloades som pdf-fil.

Narcissus og Ekko

Selviskhed

identitetsskabelse

død og smerte = erkendelse

overlegenhed

lavt selvværd

egoisme

selvforelskelse

sml. Breivik

Selverkendelse

Skriftlig genre

Fast form

Ovid - romersk digter

Ovid - romersk digter samler en lang række af de græske myter helt fra skabelsesmyten frem til romersk tid i sit store værk ”Metamorfoser” eller ”Forvandlinger” som værket også hedder

skrevet ned i romersk tid

skrevet i versform - lyrsik sprog

sammenblanding af tidsperioder

allegoriske og kunstneriske

Pygmalion

Determinisme

Idealbilleder

fantasi >< virkelighed

forventning og skuffelse

Sml. med ”Barbara” - Hr. Poul

Skabelse (skabelsesberetning)

Generelle temaer

Kærlighed/ulykkelig kærlighed

Jalouxi - hævn

Hybris - Nemesis

Guderne >< Menneskene

moralsk vejviser

forudbestemt skæbne/Determinisme

kosmos >< kaos

Guderne straffer, styrer

Mundtlig genre

forandrer sig

mange versioner af den samme myten

opstået i mundtlige sagnkredse

gudefortællinger

ændrer hele tiden karakter

mange versioner af hver myte

Polykrates’ ring

held >< uheld

ubarmhjertighed/hovmod

Skæbnen

magt og begær

Eksistentialisme >< determinisme

”Man kan ikke kalde en mand lykkelig førend han er død"

Herodot og forfatterkommentarerne (”Det havde han ikke fortjent”)

Myten i dag

Yndet i teatrene verden over

Mange myter er gået videre som begreber, ex. i psykologien: narcissisme, ødipuskompleks, elektrakompleks, nemesis mv.

en historie som tages op igen og igen og som fortolkes på nye måder

noget som alle, også i dag, kan relatere sig til

Mythos

tale eller fortælling

almen tanke

morale

forklaringsmodel med en twist af fantasi/fiktion

tidsløs

enkle og lette at forstå

Noget man skal reflektere over

moralsk vejviser

søger forklaringer på naturfænomener i myten (ex Ekko)

I antikken var det en sand historie