Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mytebegrebet by Mind Map: Mytebegrebet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mytebegrebet

Denne mindmap samler vores forløb om myten i et dokument. Dokumentet kan downloades som pdf-fil.

Narcissus og Ekko

Selviskhed

identitetsskabelse

død og smerte = erkendelse

overlegenhed

lavt selvværd

egoisme

selvforelskelse

sml. Breivik

Selverkendelse

Skriftlig genre

Fast form

Ovid - romersk digter

skrevet ned i romersk tid

skrevet i versform - lyrsik sprog

sammenblanding af tidsperioder

allegoriske og kunstneriske

Pygmalion

Determinisme

Idealbilleder

fantasi >< virkelighed

forventning og skuffelse

Sml. med ”Barbara” - Hr. Poul

Skabelse (skabelsesberetning)

Generelle temaer

Kærlighed/ulykkelig kærlighed

Jalouxi - hævn

Hybris - Nemesis

Guderne >< Menneskene

moralsk vejviser

forudbestemt skæbne/Determinisme

kosmos >< kaos

Guderne straffer, styrer

Mundtlig genre

forandrer sig

mange versioner af den samme myten

opstået i mundtlige sagnkredse

gudefortællinger

ændrer hele tiden karakter

mange versioner af hver myte

Polykrates’ ring

held >< uheld

ubarmhjertighed/hovmod

Skæbnen

magt og begær

Eksistentialisme >< determinisme

”Man kan ikke kalde en mand lykkelig førend han er død"

Herodot og forfatterkommentarerne (”Det havde han ikke fortjent”)

Myten i dag

Yndet i teatrene verden over

Mange myter er gået videre som begreber, ex. i psykologien: narcissisme, ødipuskompleks, elektrakompleks, nemesis mv.

en historie som tages op igen og igen og som fortolkes på nye måder

noget som alle, også i dag, kan relatere sig til

Mythos

tale eller fortælling

almen tanke

morale

forklaringsmodel med en twist af fantasi/fiktion

tidsløs

enkle og lette at forstå

Noget man skal reflektere over

moralsk vejviser

søger forklaringer på naturfænomener i myten (ex Ekko)

I antikken var det en sand historie