ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ by Mind Map: ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

1. Сутність (понятійно-категоріальний апарат)

1.1. грошово-кредитна політика

1.2. грошово-кредитне регулювання

2. Теорії грошово-кредитного регулювання

2.1. кейнсіанство

2.1.1. неокейнсіанство

2.2. монетаризм

2.2.1. сучасний монетаризм

2.3. неокласичний синтез

2.4. теорія раціональних очікувань

2.5. кейнсіансько-неокласичний синтез

2.6. теорія реального циклу ділової активності

3. Інструменти грошово-кредитного регулювання

3.1. важелі (інструменти) впливу

3.1.1. мінімальні резервні вимоги

3.1.2. облікова ставка

3.1.3. рефінансування

3.1.4. операції на відкритому ринку

3.2. за об'єктом впливу

3.2.1. кредитна експансія

3.2.2. кредитна рестрикція

3.3. за формою впливу

3.3.1. адміністративні (прямі)

3.3.2. ринкові (непрямі)

3.4. за характером параметрів

3.4.1. кількісні

3.4.2. якісні

3.5. за термінами впливу

3.5.1. короткострокові

3.5.2. довгострокові

4. Досвід грошово-кредитного регулювання

4.1. Зведені показники грошово-кредитної сфери

4.2. США

4.3. Японія

4.4. Росія

4.5. Німеччина

4.6. Великобританія

5. Грошово-кредитна сфера України

5.1. структура грошової бази

5.2. грошові агрегати

5.3. резервні активи НБУ

5.4. індекс споживчих цін

5.5. обмінний курс гривні

5.6. процентні ставки рефінансування

5.7. обсяги рефінансування

5.8. рівень насиченості економіки грошима

5.9. діючі банки в Україні

5.10. розміщення ОВДП

6. Етапи реалізації грошово-кредитної політики в Україні

6.1. становлення грошово-кредитної політики (1991-1996рр.)

6.1.1. стратегічна мета

6.1.2. вплив на грошово-кредитну сферу

6.2. структурні та інституціональні зміни (1997-1999рр.)

6.2.1. стратегічна мета

6.2.2. вплив на грошово-кредитну сферу

6.3. прогресивне зростання (2000-2006рр.)

6.3.1. стратегічна мета

6.3.2. вплив на грошово-кредитну сферу

6.4. стабілізація грошово-кредитної сфери (2007р.- по сьогодні)

6.4.1. стратегічна мета

6.4.2. вплив на грошово-кредитну сферу

7. Цілі

7.1. тактичні

7.1.1. підтримка вітчизняного виробництва

7.1.2. податкові та інші пільги для вітчизняних виробників

7.1.3. зниження процентної ставки за кредитами

7.1.4. створення нових підприємств

7.1.5. стимулювання зростання заробітної плати

7.1.6. відмова від емісії гривні для фінансування бюджету

7.1.7. зміна рівня цін

7.1.8. дотримання балансу поточних платежів

7.2. стратегічні

7.2.1. високий рівень зайнятості

7.2.2. рівновага платіжного балансу

7.2.3. утримання визначеного рівня інфляції

7.2.4. стимулювання розвитку галузей економіки

8. Ефективність регулювання

8.1. відповідність результатів поставленим цілям

8.2. швидкість дії

8.3. можливість зворотної дії інструмента

8.4. гнучкість системи інструментів