társadalmi rétegződés

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
társadalmi rétegződés by Mind Map: társadalmi rétegződés

1. társadalmi szerkezet

1.1. társadalmi státus

1.1.1. szerep

1.1.1.1. státus inkozisztencia

2. társadalmi helyzet

2.1. társadalmi milliő

2.1.1. csoportok

3. társadalmi rétegek

3.1. társadalmi osztályok

3.1.1. felsőosztály

3.1.1.1. fehérgallérosok

3.1.2. középosztály

3.1.3. sz.

3.2. konfliktuselméletek

3.3. cigányság

4. társadalmi mobilitás

5. társadalmi tőke

5.1. kulturális tőke

5.1.1. tőkekonverzió